Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV - PLINOMERI IN DRUGI MERILNI INSTRUMENTI 2021

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L302 je bil 26. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1402 z dne 25. avgusta 2021 o harmoniziranih standardih za plinomere in druge merilne instrumente, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta .

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima