NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV O TLAČNI OPREMII

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L46 je bil 10. februarja 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/157 z dne 9. februarja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1616 glede industrijskih ventilov, varilnih postopkov, opreme za hladilne sisteme in toplotne črpalke, plamenocevnih kotlov, kovinskih industrijskih cevovodov, bakra in bakrovih zlitin, opreme za utekočinjeni naftni plin ter pribora in naprav za varovanje pred visokim tlakom.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima