Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV O RADIJSKI OPREMI 2021

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L258 je bil 20. julija 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1196 z dne 19. julija 2021 o  spremembi  Izvedbenega  sklepa  (EU)  2020/167  glede  harmoniziranih  standardov  za  določeno radijsko  opremo  v  zvezi  z  napravami  za  radijsko  določanje  v  tleh  in  stenah,  opremo  za radiofrekvenčno  identifikacijo,  radijsko  opremo  za  železniške  sisteme  Euroloop,  omrežnimi napravami  kratkega  dosega,  brezžičnimi  industrijskimi  aplikacijami  ter  širokopasovnimi radiokomunikacijskimi povezavami za ladje in odobalne naprave.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima