Ne pustite, da ovire ustavijo vaš uspeh

Kontaktna točka SIST

Uspeh je zelo pomemben v vsakem poslu. Da bi ga dosegli, morate najprej poskusiti odkriti ovire, preden imajo kakršenkoli negativen vpliv. Enako načelo velja na notranjem trgu za tehnične ovire. Podjetja lahko aktivno prispevajo v boju proti nepotrebnim upravnim obremenitvam tako, da izrabijo priložnosti, ki jih ponuja postopek obveščanja iz Direktive 2015/1535.

Informacijski sistem o tehničnih predpisih:

  • vas obvešča o novih osnutkih tehničnih predpisov in

  • vam omogoča sodelovanje v postopku 2015/1535.

Postopek 2015/1535 je tako tudi orodje za dialog med Komisijo in državami članicami, ki omogoča, da se sliši vaš glas.

NAJ SE SLIŠI VAŠ GLAS

Če ste bili obveščeni o projektu, ki bi lahko povzročil težave ali ovire v vaših poslovnih dejavnostih, nemudoma sporočite svoje mnenje Evropski komisiji. Komisija bo te pripombe upoštevala pri analizi nove zakonodaje, priglašene v okviru Direktive (EU) 2015/1535 .

Priglasitveni postopek 2015/1535 je orodje, namenjeno vam.

Obstajajo različna komunikacijska orodja, ki vam pomagajo pri sodelovanju v priglasitvenem postopku 2015/1535, boljši obveščenosti in tudi pri tem, da se sliši vaš glas v zvezi z novimi obvestili.

BODITE OBVEŠČENI

Poleg uporabe iskanja po podatkovni zbirki TRIS na podlagi različnih meril se lahko naročite tudi na poštni seznam, uporabljate letno statistiko, objavljeno v Uradnem listu in poročilih o izvajanju Direktive (EU) 2015/1535. Ustvarite lahko tudi svoja prilagojena poročila o dejavnostih in statistiki.

Iskanje po podatkovni zbirki

Osnutek tehničnih predpisov se sporoči s prenosom sporočila o priglasitvi v podatkovno zbirko TRIS (sporočilo 001), ki ga spremlja osnutek besedila. Vsa sporočila o priglasitvi in osnutki besedil razen zaupnih so vam na voljo v podatkovni zbirki TRIS.

Če ste zainteresirani za določene proizvode ali države, lahko obvestila, priglašena v skladu s postopkom 2015/1535, pregledujete v podatkovni zbirki TRIS z uporabo raznih iskalnih meril, kot so številka obvestila, država, datum, proizvod, ključne besede itd.

Poštni seznam

Da bi bili obveščeni o obvestilih, ki vas zanimajo, se lahko vpišete na poštni seznam. Ko bo objavljeno novo obvestilo, boste avtomatsko prejeli sporočilo.

NE PUSTITE, DA OVIRE USTAVIJO VAŠ USPEH (povezava do filma)