Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Mesečne novosti pri sklicevanjih na standarde v tehničnih predpisih za obdobje od 01.09.2016 do 30.09.2016 KT

1.Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 52/2017)

Standardi, na katere se sklicuje predpis:

SIST EN 13779 – Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirane sisteme

SIST EN 1822 – Visoko učinkoviti zračni filtri (EPA, HEPA in ULPA)

SIST EN 12599 – Prezračevanje stavb - Preskusni postopki in merilne metode za predajo klimatskih in prezračevalnih sistemov

2.Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč (Uradni list RS, št. 59/2017)

Standard, na katerega se sklicuje predpis:

SIST EN ISO - 12944-5: Barve in laki

3.Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017)

Standard, na katerega se sklicuje predpis:

SIST ISO 9836 - Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine