Kar kupiš, to si – objavljen prvi mednarodni standard za trajnostno naročanje

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, Kontaktna točka SIST

Trajnostno naročanje je način za izboljšanje odnosov z dobavitelji – in tudi za večji uspeh vašega podjetja. V pomoč organizacijam, da trajnostno naročanje postane način življenja, je ISO izdal mednarodni standard ISO 20400, Trajnostno naročanje – Navodilo.

Javno naročanje je bistvenega pomena za vse vrste organizacij, tako velike kot majhne. Na delovanje organizacije vpliva tako to, pri kom naroča, kot to, kaj kupuje. Z zagotavljanjem, da so dobavitelji vzpostavili dobre in etične prakse – v vseh vidikih delovnih pogojev in upravljanja tveganj v njihovem vplivu na okolje, podjetja ne povečujejo samo učinkovitosti, temveč tudi vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja v skupnosti, v katerih delujejo.

Trajnostno naročanje pomeni, da organizacije svoje odločitve o nakupih izvedejo tako, ki izpolnijo svoje potrebe, hkrati pa koristijo tudi družbi in okolju. Ta pristop bi moral zagotoviti, da se dobavitelji obnašajo etično, da so kupljeni izdelki in storitve trajnostni in da takšne odločitve o nakupu pomagajo pri reševanju družbenih, gospodarskih in okoljskih vprašanj.

Standard ISO 20400, Trajnostno naročanje – Navodilo, je prvi globalni mednarodni standard za trajnostna naročila in želi pomagati organizacijam pri razvoju in izvajanju trajnostnih praks in politik naročanja.

Jacques Schramm, predsednik tehničnega odbora ISO/PC 277, ki je standard razvil, pravi, da so lahko koristi trajnostnega naročanja daljnosežne. "Podjetjem ni več dovolj, da se zanašajo na dobavitelje, ki jim brez pogajanj zagotovijo tisto, kar hočejo. Organizacije imajo ogromne koristi od spoznavanja svojih dobaviteljev – da se zavedajo tudi njihovih zahtev, da njihove zahteve niso nerealne in da imajo dobavitelji vzpostavljene dobre, etične prakse," je pojasnil.

Tveganja zaradi nepoznavanja in slabega upravljanja s praksami v celotni dobavni verigi so ogromna. V najboljšem primeru podjetje kupuje proizvode slabe kakovosti ali pa se sooča s pomanjkanjem. V najslabšem primeru se lahko zgodi katastrofa, kakršna je bila v Rana Plazu v Bangladešu leta 2013. Trajnostna naročila pomagajo zmanjšati takšna tveganja s spodbujanjem kupcev in dobaviteljev, da tesno sodelujejo za doseganje najboljših rezultatov za vse.

Standard ISO 20400 določa smernice za vključevanje trajnosti v procese in strategijo politike in naročil organizacije, ki opredeljujejo načela trajnostnega naročanja, kot so odgovornost, preglednost, spoštovanje človekovih pravic in etično ravnanje.

Standard ISO 20400 lahko naročite po el. pošti: prodaja@sist.si, kjer dobite tudi vse informacije o cenah standardov.