Harmonizirani standardi v podporo direktivam 3-2016

Harmonizirani standardi v podporo direktivam – novosti

 

Pripravila Enisa Šmrković, SIST, Kontaktna točka

 

Od odločitve  Evropske skupnosti za »novi pristop« k tehnični harmonizaciji leta 1987 je bilo sprejetih že na desetine evropskih direktiv, katerih naloga je zagotoviti prosti pretok blaga in obenem jamčiti visoko stopnjo varstva javnih interesov (zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja). V direktivah so določene bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolniti, da lahko vstopi na skupni evropski trg, vzpostavljeni so postopki za ugotavljanje skladnosti in uvedeno CE-označevanje. Vse tehnične podrobnosti pa so zapisane v t. i. harmoniziranih evropskih standardih. Za proizvode, ki izpolnjujejo določila teh standardov, se domneva, da izpolnjujejo tudi bistvene zahteve iz direktiv. Slovenski inštitut vse harmonizirane standarde v podporo direktivam privzame v sistem slovenske standardizacije.

 

V Uradnem listu EU so objavljeni seznami novo vključenih harmoniziranih standardov v podporo posameznim direktivam. Sezname referenčnih oznak standardov povzemamo tudi mi v Sporočilih, tu pa je na voljo nekaj več podatkov.

 

V Uradnem listu Evropske unije je bil 12. februarja 2016 (C 54) objavljen seznam harmoniziranih standardov o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov.

 

 

Direktiva 2013/53/EU o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih

 

V seznam so bili dodani naslednji standardi:

 

Oznaka standarda Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku Oznaka slovenskega standarda
EN ISO 6185-1:2001 Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) Napihljivi čolni – 1. del: Čolni z motorjem z največjo močjo 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) SIST EN ISO 6185-1:2002
EN ISO 6185-2:2001 Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive (ISO 6185-2:2001) Napihljivi čolni – 2. del: Čolni z motorjem z močjo med 4,5 kW in 15 kW (ISO 6185-2:2001) SIST EN ISO 6185-2:2002
EN ISO 6185-3:2014 Inflatable boats - Part 3: Boats with a hull length less than 8 m with a motor rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2014) Napihljivi čolni - 3. del: Čolni s trupom, krajšim od 8 m, in motorjem z močjo, večjo ali enako 15 kW (ISO 6185-3:2014) SIST EN ISO 6185-3:2014
EN ISO 6185-4:2011 Inflatable boats - Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater (ISO 6185-4:2011) Napihljivi čolni - 4. del: Čolni s celotno dolžino od 8 do 24 m, z motorjem z močjo 15 kW in več (ISO 6185-4:2011) SIST EN ISO 6185-4:2011
EN ISO 7840:2013 Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2013) Mala plovila - Proti ognju odporne cevi za gorivo (ISO 7840:2013) SIST EN ISO 7840:2014
EN ISO 8469:2013 Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2013) Mala plovila - Gorljive cevi za gorivo (ISO 8469:2013) SIST EN ISO 8469:2013
EN ISO 8665:2006 Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations (ISO 8665:2006) Mala plovila - Batni motorji z notranjim zgorevanjem za pogon ladij/čolnov - Merjenje moči in deklariranje (ISO 8665:2006) SIST EN ISO 8665:2007
EN ISO 8666:2002 Small craft - Principal data (ISO 8666:2002) Mala plovila – Osnovni podatki (ISO 8666:2002) SIST EN ISO 8666:2003
EN ISO 8847:2004 Small craft - Steering gear - Cable and pulley systems (ISO 8847:2004) Mala plovila - Krmilni mehanizem – Sistemi s kabli in škripčevjem (ISO 8847:2004) SIST EN ISO 8847:2004
EN ISO 8847:2004 /AC:2005 Corrigendum AC:2005 to EN ISO 8847:2004 Popravek AC:2006 k standardu SIST EN ISO 8847:2004 SIST EN ISO 8847:2004/AC:2006
EN ISO 8849:2003 Small craft - Electrically operated direct-current bilge-pumps (ISO 8849:2003) Mala plovila – Električne kalužne črpalke za enosmerno napetost (ISO 8849:2003) SIST EN ISO 8849:2004
EN ISO 9093-1:1997 Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic (ISO 9093-1:1994) Mala plovila - Ventili in fitingi za morsko vodo v trupu plovila - 1. del: Kovinski (ISO 9093-1:1994) SIST EN ISO 9093-1:2000
EN ISO 9093-2:2002 Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic (ISO 9093-2:2002) Mala plovila - Ventili in fitingi za morsko vodo v trupu plovila - 2. del: Nekovinski (ISO 9093-2:2002) SIST EN ISO 9093-2:2003
EN ISO 9097:1994 Small craft - Electric fans (ISO 9097:1991) Mala plovila - Električni ventilatorji (ISO 9097:1991) SIST EN ISO 9097:2000
EN ISO 9097:1994 /A1:2000 Amendment A1:2000 to EN ISO 9097:1994 Dopolnilo A1:2001 k standardu SIST EN ISO 9097:2000 SIST EN ISO 9097:2000/A1:2001
EN ISO 10088:2013 Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO 10088:2013) Mala plovila - Trajno vgrajeni sistemi za gorivo (ISO 10088:2013) SIST EN ISO 10088:2013
EN ISO 10133:2012 Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations (ISO 10133:2012) Mala plovila - Električni sistemi - Inštalacije, napajane z enosmerno malo napetostjo (ISO 10133:2012) SIST EN ISO 10133:2013
EN ISO 10239:2014 Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014) Mala plovila - Sistemi za utekočinjeni naftni plin (LPG) (ISO 10239:2014) SIST EN ISO 10239:2015
EN ISO 10592:1995 Small craft - Hydraulic steering systems (ISO 10592:1994) Mala plovila - Hidravlični krmilni sistemi (ISO 10592:1994) SIST EN ISO 10592:2000
EN ISO 10592:1995 /A1:2000 Amendment A1:2000 to EN ISO 10592:1995 Dopolnilo A1:2001 k standardu SIST EN ISO 10592:2000 SIST EN ISO 10592:2000/A1:2001
EN ISO 11105:1997 Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments (ISO 11105:1997) Mala plovila - Zračenje bencinskega motorja in/ali prostorov za bencinski tank (ISO 11105:1997) SIST EN ISO 11105:2000
EN ISO 11192:2005 Small craft - Graphical symbols (ISO 11192:2005) Mala plovila – Grafični simboli (ISO 11192:2005) SIST EN ISO 11192:2006
EN ISO 11547:1995 Small craft - Start-in-gear protection (ISO 11547:1994) Mala plovila - Varovanje naprav za startanje (ISO 11547:1994) SIST EN ISO 11547:2000
EN ISO 11547:1995 /A1:2000 Amendment A1:2000 to EN ISO 11547:1995 Dopolnilo A1:2001 k standardu SIST EN ISO 11547:2000 SIST EN ISO 11547:2000/A1:2001
EN ISO 11592:2001 Small craft less than 8 m length of hull - Determination of maximum propulsion power rating (ISO 11592:2001) Mala plovila do 8 m dolžine trupa - Določitev največje moči pogona (ISO 11592:2001) SIST EN ISO 11592:2002
EN ISO 11812:2001 Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO 11812:2001) Mala plovila – Vodotesni krmarjevi prostori in krmarjevi prostori s hitrim odvodnjavanjem (ISO 11812:2001) SIST EN ISO 11812:2002
EN ISO 12215-1:2000 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate (ISO 12215-1:2000) Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 1. del: Materiali: toplotno obdelane smole, ojačitev s steklenimi vlakni, referenčni laminat (ISO 12215-1:2000) SIST EN ISO 12215-1:2001
EN ISO 12215-2:2002 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials (ISO 12215-2:2002) Mala plovila – Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti – 2. del: Materiali: Materiali za sredico sendvič konstrukcije, vtisnjeni materiali (ISO 12215-2:2002) SIST EN ISO 12215-2:2002
EN ISO 12215-3:2002 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials (ISO 12215-3:2002) Mala plovila – Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti – 3. del: Materiali: Jeklo, aluminijeve zlitine, les, drugi materiali (ISO 12215-3:2002) SIST EN ISO 12215-3:2002
EN ISO 12215-4:2002 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing (ISO 12215-4:2002) Mala plovila – Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti – 4. del:Izdelava (ISO 12215-4:2002) SIST EN ISO 12215-4:2002
EN ISO 12215-5:2008 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO 12215-5:2008) Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 5. del: Načrtovani tlaki za trupe, načrtovane napetosti in določanje lastnosti (ISO 12215-5:2008) SIST EN ISO 12215-5:2008
EN ISO 12215-5:2008 /A1:2014 Amendment A1:2014 to EN ISO 12215-5:2008 Dopolnilo A1:2014 k standardu SIST EN ISO 12215-5:2008 SIST EN ISO 12215-5:2008/A1:2014
EN ISO 12215-6:2008 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 6: Structural arrangements and details (ISO 12215-6:2008) Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 6. del: Struktura in podrobnosti (ISO 12215-6:2008) SIST EN ISO 12215-6:2008
EN ISO 12215-8:2009 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders (ISO 12215-8:2009) Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 8. del: Krmila (ISO 12215-8:2009) SIST EN ISO 12215-8:2009
EN ISO 12215-8:2009 /AC:2010 Corrigendum AC:2010 to EN ISO 12215-8:2009 Popravek AC:2011 k standardu SIST EN ISO 12215-8:2009 SIST EN ISO 12215-8:2009/AC:2011
EN ISO 12215-9:2012 Small craft - Hull construction and scantlings - Part 9: Sailing craft appendages (ISO 12215-9:2012) Mala plovila - Konstrukcija trupa in dimenzioniranje - 9. del: Dodatni pribor jadrnic (ISO 12215-9:2012) SIST EN ISO 12215-9:2012
EN ISO 12216:2002 Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements (ISO 12216:2002) Mala plovila - Okna, lopute, pokrovi in vrata - Zahteve trdnosti in odpornosti proti vodi (ISO 12216:2002) SIST EN ISO 12216:2003
EN ISO 12217-1:2015 Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO 12217-1:2015) Mala plovila - Stabilnost in ocena vzgona ter kategorizacija - 1. del: Čolni razen jadrnic s trupom, večjim ali enakim 6 m (ISO 12217-1:2015) SIST EN ISO 12217-1:2016
EN ISO 12217-2:2015 Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 2: Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m (ISO 12217-2:2015) Mala plovila - Stabilnost in ocena vzgona ter kategorizacija - 2. del: Jadrnice s trupom, večjim ali enakim 6 m (ISO 12217-2:2015) SIST EN ISO 12217-2:2016
EN ISO 12217-3:2015 Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m (ISO 12217-3:2015) Mala plovila - Stabilnost in ocena vzgona ter kategorizacija - 3. del: Čolni s trupom, krajšim od 6 m (ISO 12217-3:2015) SIST EN ISO 12217-3:2016
EN ISO 13297:2014 Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2014) Mala plovila - Električni sistemi - Inštalacije za izmenični tok (ISO 13297:2014) SIST EN ISO 13297:2015
EN ISO 13590:2003 Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements (ISO 13590:2003) Mala plovila - Osebna plovila - Zahteve za konstrukcijo in instalacijo sistema (ISO 13590:2003) SIST EN ISO 13590:2004
EN ISO 13590:2003 /AC:2004 Corrigendum AC:2004 to EN ISO 13590:2003 Popravek AC:2004 k standardu SIST EN ISO 13590:2004 SIST EN ISO 13590:2004/AC:2004
EN ISO 14509-1:2008 Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures (ISO 14509-1:2008) Mala plovila - Merjenje zvoka v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 1. del: Postopki merjenja pri vožnji mimo (ISO 14509-1:2008) SIST EN ISO 14509-1:2008
EN ISO 14509-2:2006 Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 2: Sound assessment using reference craft (ISO 14509-2:2006) Mala plovila - Zvok v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 2. del: Ocenjevanje hrupa z uporabo referenčnega plovila (ISO 14509-2:2006) SIST EN ISO 14509-2:2007
EN ISO 14509-3:2009 Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures (ISO 14509-3:2009) Mala plovila - Zvok v zraku, ki ga oddajajo motorizirana rekreacijska plovila - 3. del: Ocenjevanje hrupa z uporabo računskih in merilnih postopkov (ISO 14509-3:2009) SIST EN ISO 14509-3:2009
EN ISO 14895:2003 Small craft - Liquid-fuelled galley stoves (ISO 14895:2000) Mala plovila - Kuhalniki na tekoča goriva (ISO 14895:2000) (plovila dolžine manj kot 24 m ) SIST EN ISO 14895:2004
EN ISO 14946:2001 Small craft - Maximum load capacity (ISO 14946:2001) Mala plovila - Največja obremenitev (ISO 14946:2001) SIST EN ISO 14946:2002
EN ISO 14946:2001 AC:2005 Corrigendum AC:2005 to EN ISO 14946:2001 Popravek AC:2006 k standardu SIST EN ISO 14946:2002 SIST EN ISO 14946:2002/AC:2006
EN ISO 15083:2003 Small craft - Bilge-pumping systems (ISO 15083:2003) Mala plovila - Kalužni sistemi (na čolnih) (ISO 15083:2003) SIST EN ISO 15083:2004
EN ISO 15084:2003 Small craft - Anchoring, mooring and towing - Strong points (ISO 15084:2003) Mala plovila - Sidranje, privez in vleka – Poudarki (ISO 15084:2003) SIST EN ISO 15084:2003
EN ISO 15584:2001 Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 15584:2001) Mala plovila - Vgrajeni bencinski motorji - Nameščene komponente za gorivo in elektriko (ISO 15584:2001) SIST EN ISO 15584:2002
EN 15609:2012 LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other craft Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pogonski sistemi na utekočinjeni naftni plin (UNP) za čolne, jahte in druga plovila SIST EN 15609:2012
EN ISO 15652:2005 Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats (ISO 15652:2003) Mala plovila - Daljinski krmilni sistemi mini čolnov z reaktivnim vodnim pogonom (jet boats) (ISO 15652:2003) SIST EN ISO 15652:2005
EN ISO 16147:2002 Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 16147:2002) Mala plovila - Vgrajeni dizelski motorji - Nameščene komponente za gorivo in elektriko (ISO 16147:2002) SIST EN ISO 16147:2003
EN ISO 16147:2002 A1:2013 Amendment A1:2013 to EN ISO 16147:2002 Dopolnilo A1:2013 k standardu SIST EN ISO 16147:2003 SIST EN ISO 16147:2003/A1:2013
EN ISO 16180:2013 Small craft - Navigation lights - Installation, placement and visibility (ISO 16180:2013) Mala plovila - Navigacijske luči - Vgradnja, razporeditev in domet (ISO 16180:2013) SIST EN ISO 16180:2013
EN ISO 18854:2015 Small craft - Reciprocating internal combustion engines exhaust emission measurement - Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (ISO 18854:2015) Mala plovila - Merjenje emisij izpušnih plinov batnih strojev z notranjim zgorevanjem - Merjenje plinastih emisij ter emisij trdnih delcev (ISO 18854:2015) SIST EN ISO 18854:2015
EN ISO 19009:2015 Small craft - Electric navigation lights - Performance of LED lights (ISO 19009:2015) Mala plovila - Električne navigacijske luči - Lastnosti LED-svetilk (ISO 19009:2015) SIST EN ISO 19009:2015
EN ISO 21487:2012 Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO 21487:2012) Mala plovila - Trajno vgrajeni rezervoarji za bencinsko in dizelsko gorivo (ISO 21487:2012) SIST EN ISO 21487:2013
EN ISO 21487:2012 /A1:2014 Amendment A1:2014 to EN ISO 21487:2012 Dopolnilo A1:2015 k standardu SIST EN ISO 21487:2013 SIST EN ISO 21487:2013/A1:2015
EN ISO 25197:2012 Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle (ISO 25197:2012) Mala plovila - Električni/elektronski sistemi regulacije za krmarjenje, prestavljanje in pogon (ISO 25197:2012) SIST EN ISO 25197:2013
EN ISO 25197:2012 /A1:2014 Amendment A1:2014 to EN ISO 25197:2012 Dopolnilo A1:2015 k standardu SIST EN ISO 25197:2013 SIST EN ISO 25197:2013/A1:2015
EN 28846:1993 Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases (ISO 8846:1990) Mala plovila - Električne naprave - Varovanje pred vžigom gorljivih plinov v okolici (ISO 8846:1990) SIST EN 28846:2000
EN 28846:1993 /A1:2000 Amendment A1:2000 to EN 28846:1993 Dopolnilo A1:2001 k standardu SIST EN 28846:2000 SIST EN 28846:2000/A1:2001
EN 28848:1993 Small craft - Remote steering systems (ISO 8848:1990) Mala plovila - Daljinski sistemi krmiljenja (ISO 8848:1990) SIST EN 28848:2000
EN 28848:1993 /A1:2000 Amendment A1:2000 to EN 28848:1993 Dopolnilo A1:2001 k standardu SIST EN 28848:2000 SIST EN 28848:2000/A1:2001
EN 29775:1993 Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power (ISO 9775:1990) Mala plovila - Daljinski sistemi krmiljenja za enojne izvenkrmne motorje z močjo od 15 kW do 40 kW (ISO 9775:1990) SIST EN 29775:2000
EN 29775:1993 /A1:2000 Amendment A1:2000 to EN 29775:1993 Dopolnilo A1:2001 k standardu SIST EN 29775:2000 SIST EN 29775:2000/A1:2001
EN 60092-507:2015 Electrical installations in ships -- Part 507 - Small vessels Električne inštalacije na ladjah - 507. del: Mala plovila SIST EN 60092-507:2015

 

 

Uredba (ES) št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

 

V seznam je bil dodan naslednji standard:

 

Oznaka standarda Naslov standarda v angleškem in slovenskem jeziku Oznaka slovenskega standarda
EN ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013) Ugotavljanje skladnosti - Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013) SIST EN ISO/IEC 17067:2013