Slovenski inštitut za standardizacijo

 

GOSPODARSKI UČINKI UREDBE O GRADBENIH PROIZVODIH

Povzela in pripravila: Enisa, Šmrković, SIST

Evropska komisija je objavila končno poročilo o študiji, ki ocenjuje stroške in koristi Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR).

Študija je razširjena iz študije 2015 in poročila 2016 o izvajanju Uredbe o gradbenih proizvodih ter pregleda za gradbeni sektor za oceno ekonomskih učinkov za različne skupine zainteresiranih strani.

Končno poročilo opisuje ugotovitve kvantitativnega vrednotenja nastalih stroškov in podaja kvalitativno oceno prednosti Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) za verigo gradbenih proizvodov, tako kratkoročno kot dolgoročno.

Kot je bilo napovedano v energetskem svežnju novembra 2016, bo Uredba o gradbenih proizvodih (CPR) revidirana v letu 2018. Pri tem bodo za dopolnitev vrednotenja učinkov sprememb uporabljeni izsledki te in drugih študij ter tudi ugotovitve iz stalnega dialoga z zainteresiranimi stranmi na različnih tehničnih platformah in na javni obravnavi v Evropskem parlamentu konec januarja 2017.