Slovenski inštitut za standardizacijo

 

EVROPSKI KOMITE ZA STANDARDIZACIJO (CEN) OBJAVIL STANDARD EN 71-3:2019 + A1:2021, MIGRACIJA NEKATERIH ELEMENTOV

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Evropski komite za standardizacijo (CEN) je objavil Dopolnilo 1 k standardu EN 71-3:2019 o migraciji nekaterih elementov v igračah. Nasprotujoči si nacionalni standardi bodo razveljavljeni do oktobra 2021.

Novembra 2019 je Evropska unija v okviru svojega tehničnega in znanstvenega razvoja v skladu z Direktivo 2009/48/ES o varnosti igrač (konsolidirano besedilo November 2019), 2,5-krat povečala mejne vrednosti migracije aluminija za vse tri kategorije igrač. Te spremenjene meje za migracijo aluminija bodo začele veljati 20. maja 2021.

Aprila 2021 je Evropski komite za standardizacijo (CEN) objavil standard EN 71-3:2019 + A1:2021, nov varnostni standard o migraciji 19 elementov v igračah. Novi standard vsebuje več pomembnih sprememb v primerjavi s prejšnjo različico standarda EN 71-3:2019:

- prilagoditev novih zakonskih omejitev migracije aluminija za vse tri kategorije materialov za igrače,

- navedbo, da lahko uporabnik standarda določi, ali bi igrača spadala v področje uporabe EN 71, deli od 1 do 5 in 7 do 14, in ustrezno uporabi vsak veljavni standard,

-obveščanje, da so bili objavljeni naslednji tehnični dokumenti:

  • CEN/TR 15071, Varnost igrač - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v skupini EN 71, v uradne jezike članic CEN,
  • CEN/TR 15371, dela 1 in 2, Varnost igrač - Razlaga - 2. del: Odgovori na zahteve po razlagi standardov skupine EN 71 glede kemijskih lastnosti,
  • CEN/TR 16918, Varnost igrač - Obnašanje otroka pri stiku igrače z usti,
  • CEN ISO/TR 8124-8, Varnost igrač – 8. del: Smernice za določitev starosti,

- pojasnitev pomena V1 in V2 v formuli za izračun migracije kroma (VI) (F.6.2).

V skladu s standardom EN 71-3:2019 + A1:2021 mora ta standard do oktobra 2021 dobiti status nacionalnega standarda. Objava SIST EN 71-3:2019+A1:2021 je predvidena s 1. 7. 2021, najpozneje do oktobra 2021 pa bodo razveljavljeni tudi nasprotujoči nacionalni standardi. Pričakuje se, da bo ta standard harmoniziran pod Direktivo o varnosti igrač po uradni odobritvi Evropske komisije in kot tak objavljen v Uradnem listu EU (OJEU).