EVROPSKA KOMISIJA HARMONIZIRALA STANDARD ZA TRAMPOLINE ZA DOMAČO UPORABO – EN 71-14:2018

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije (OJ EU) je bil 22. julija 2019 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1254 o harmoniziranih standardih o varnosti igrač, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES, ki harmonizira novo izdajo standarda EN 71-14:2018, Trampolini za domačo uporabo. Prejšnja izdaja EN 71-14:2014+A1:2017 se lahko uporablja do 22. januarja 2020. Uporaba harmoniziranih standardov je najenostavnejša pot dokazovanja skladnosti z zahtevami direktive in podlaga za oznako CE.

Standard EN 71-14:2018 določa zahteve in preskusne metode za trampoline za domačo uporabo, ki se uporabljajo na prostem ali pa v zaprtih prostorih in jih lahko uporablja le en otrok naenkrat.

Standard ne zajema trampolinov, ki se uporabljajo v gimnastiki, na otroških igriščih ali fitnesih ter napihljivih in plavajočih trampolinov.

Trampolini se glede na svojo velikost in dovoljeno maso otroka delijo v tri kategorije:

  • majhne (mini) trampoline, primerne za otroke do 25 kg,
  • srednje trampoline, primerne za otroke do 50 kg,
  • velike trampoline, kjer največjo dopustno maso določi proizvajalec.

Pri majhnih trampolinih, ki so namenjeni najmlajšim otrokom, je pomembno, da so noge trampolina zaščitene proti zdrsu.

Glavna sprememba pri srednjih in velikih trampolinih, ki jo prinaša nova izdaja standarda EN 71-14:2018, je vključitev tako imenovanih vkopanih (vgrajenih v tla) trampolinov. Prejšnja izdaja EN 71-14:2014+A1:2017 te vrste trampolinov ni vključevala, zato jih je, preden so bili dani na trg, moral pregledati priglašeni organ. Z upoštevanjem novega standarda to ni več potrebno.

Vkopan (vgrajen v tla) trampolin je trampolin, za katerega se po navodilih proizvajalca zahteva, da se v procesu namestitve izkoplje v tla jama. Vkopani trampolini so na voljo v dveh izvedbah:

  • vkopani trampolini, kjer je okvir izravnan z nivojem tal,
  • dvignjeni vkopani trampolini, kjer je okvir nad nivojem tal.

Vsi srednji in veliki trampolini morajo biti opremljeni z zaščitno mrežo. Pri vkopanih trampolinih, ki so izravnani z nivojem tal, se lahko zaščitna mreža nadomesti z ravno mehko podlago, ki mora ublažiti padec, v širini/obodu enega metra od roba skakalnega območja.

Posebno pozornost standard namenja varnosti:

  • odprtine morajo biti izdelane tako, da se prsti, vrat in glava ter stopala ne morejo ujeti ali zatakniti,
  • ne sme biti ostrih robov ali konic,
  • trdi in izstopajoči deli morajo biti oblazinjeni,
  • ogrodje trampolina se ne sme zlomiti ali sesesti (preskus trdnosti),
  • trampolin se ne sme prevrniti (preskus stabilnosti).

Nova izdaja standarda prinaša pomembno spremembo tudi pri preskušanju upogiba prožne ponjave pri obremenitvi. Namen tega preskusa je preveriti, da se prožna ponjava pri odskoku otroka ne dotakne tal.

V prejšnji izdaji standarda je za vse kategorije trampolinov enotno veljalo, da se pri preskušanju uporabi 2,5-krat večja masa bremena, kot je največja dovoljena masa otroka. V novi izdaji to še vedno velja za majhne trampoline, medtem ko je masa bremena pri srednjih in velikih trampolinih zdaj povečana na 5-kratnik največje dovoljene mase otroka. Pri vkopanih trampolinih so strožje tudi zahteve za oddaljenost ponjave od središča na dnu jame, ki mora znašati najmanj 200 mm, medtem ko mora pri nevkopanih trampolinih razdalja med ponjavo in tlemi znašati najmanj 100 mm.

Dodana so tudi nova opozorila in oznake na prožni ponjavi in embalaži.

Standard je privzet v slovensko nacionalno standardizacijo kot SIST EN 71-14:2019, Varnost igrač – 14. del: Trampolini za domačo uporabo, in ga lahko naročite v spletni prodaji ali na prodaja@sist.si.