Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE : Nov seznam harmoniziranih standardov - TLAČNA OPREMA - OKTOBER 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L254 je bil 3. oktobra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1844 z dne 28. septembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1616 glede harmoniziranih standardov za kovinske industrijske cevovode, prenosne gasilnike, neporušitvene preiskave, cevne fitinge, industrijske ventile, vodocevne kotle, rezervoarje in posode iz umetnih mas, ojačane s steklenimi vlakni, kompenzatorje ter ventile za hladilne sisteme in toplotne črpalke.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima