Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - ATEX - SEPTEMBER 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L251 je bil 29. septembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1668 z dne 28. septembra 2022 o harmoniziranih standardih za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, pripravljenih v podporo Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima