NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L90 so bili 25. marca 2020 objavljeni naslednji Izvedbeni sklepi:
- IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/437  o harmoniziranih standardih za medicinske pripomočke, pripravljenih v podporo Direktive Sveta 93/42/EGS o objavi harmoniziranih standardih
- IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/438 o harmoniziranih standardih za aktivne vsadljive medicinske pripomočke, pripravljenih v podporo Direktive Sveta 90/385/EGS
- IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/439 o harmoniziranih standardih za in vitro diagnostične medicinske pripomočke, pripravljenih v podporo Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.