NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV ZA IGRAČE 2021-2

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L405 je bil 16. novebmra 2021 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1992 z dne 15. novembra 2021 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta najnovejši seznam harmoniziranih standardov med drugim vsebuje več pomembnih določb:

PRSTNE BARVE

Vključitev standarda EN 71-7:2014 + A3:2020 s šestmesečnim prehodnim obdobjem. Standarda EN 71-7:2014 + A2:2018 po 28. novembru 2021 ni več mogoče uporabljati.

N-NITROZAMINI IN N-NITROZABILNE SNOVI

Vključitev standarda EN 71-12:2016 za N-nitrosamine in N-nitrozabilne snovi - ta standard vsebuje popolnoma nov nabor štirih kategorij igrač in njihove mejne vrednosti za N-nitrozamine in N-nitrozatabilne snovi v elastomerih, vključno s strožjimi mejnimi migracijami za N-nitrozamine in snovi, ki se lahko N-dušijo iz elastomernih materialov v igračah, namenjenih otrokom, mlajšim od 36 mesecev in ki so namenjene ali verjetno dane v usta v primerjavi z mejnimi vrednostmi migracije v Direktivi o varnosti igrač. Za ta standard obstaja šestmesečno prehodno obdobje, standard EN 71-12:2013 pa se po 28. novembru 2021 ne sme uporabljati.

ELEKTRIČNE IGRAČE

Zamenjava osmih standardov s standardom EN IEC 62115: 2020 in EN IEC 62115: 2020/A11: 2020, dvema najnovejšima standardoma za varnost električnih igrač. Varnostni standardi za električne igrače imajo devetmesečno prehodno obdobje do 21. februarja 2022.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima