Javna obravnava predloga Strategije slovenske standardizacije do leta 2026

Spoštovani,

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) objavlja javno obravnavo predloga Strategije slovenske standardizacije do leta 2026. Pripombe zbiramo do 31. 8. 2022 na naslovu marjetka.strle-vidali@sist.si.

Strategija temelji na osnovi obsežnih analiz dosedanjega delovanja slovenske standardizacije, SWOT analizi, na rezultatih, oblikovanih v okviru delovnih skupin za pripravo Strategije slovenske standardizacije do leta 2026, na izsledkih analize uporabe standardov in njihovih učinkov na poslovanje slovenskih podjetij, na ugotovitvah analize poznavanja informacijskih storitev Kontaktne točke SIST med uporabniki, na dognanjih finančne analize za izvajanje nalog v javnem interesu v skladu s prvim odstavkom 5. člena in 6. členom Zakona o standardizaciji, ter na izsledkih analize poslovne politike SIST za obdobje od leta 2021 do 2026.


Prosimo vas, da si vzamete nekaj vašega časa in nam pošljete pripombe.

predlog Strategije standardizacije do leta 2026


Lep pozdrav,


mag. Marjetka Strle Vidali

direktorica


Morda vas zanima