Slovenski inštitut za standardizacijo

 

IZŠLA SO DODATNA NAVODILA ZA RAZLAGO STANDARDA EN 14682:2014 O VRVICAH IN VEZALKAH NA OTROŠKIH OBLAČILIH

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Revizija standarda EN 14682, Varnost otroških oblačil – Vrvice in vezalke na otroških oblačilih – Specifikacije, v letu 2014, ki ji je leta 2015 sledila harmonizacija, je spodbudila potrebo po dodatnih smernicah za industrijo in organe za nadzor trga, da bi razložili tehnične vidike oblikovanja in izdelave oblačil. Otroška oblačila so tako kot oblačila za odrasle zelo modna, zaradi česar se stalno spreminja način nošenja, kar pa lahko vpliva na varnost.

Letos je izšlo tehnično poročilo CEN/TR 17376:2019, Navodila za uporabo standarda EN 14682:2014 Vrvice in vezalke na otroških oblačilih – Specifikacije, ki naj bi pomagalo vsem deležnikom v tej hitro spreminjajoči se in inovativni panogi. Tako standard kot tehnično poročilo sta narejena kot pomoč pri preprečevanju varnostnih vprašanj in morebitnih tragičnih posledic, ki so posledica neprimernih inovacij v oblikovanju.

Tehnično poročilo je sestavljeno iz najpogostejših vprašanj, ki jih zastavljajo zainteresirane strani na najrazličnejših področjih, in odgovorov nanje. Odgovore je pripravila delovna skupina CEN/TC 248/WG 20, ki se ukvarja z varnostjo otroških oblačil. Naj navedemo nekaj primerov:

  • Ali se za izdelke, ki so v EN 14682 navedeni kot „zunaj obsega“, domneva, da so varni?

Ne. V EN 14682 za te izdelke ni posebnih oblikovnih zahtev, vendar je treba za vse izdelke predhodno opraviti oceno tveganja.

  • Zakaj kapuce na oblačilih niso zajete v tem standardu?

Standard je bil pripravljen zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo vrvice in vezalke, ki se lahko zataknejo in ujamejo ter s tem poškodujejo otroka. V zadnjih petih letih ni bil zabeležen noben primer, kjer bi zaradi kapuc prišlo do poškodbe zaradi ujetja.

  • Zakaj so kostumi in pustna oblačila navedena v vsebini standarda EN 14682?

Ker zanje veljajo enaka tveganja kot pri vsakodnevnih oblačilih.

  • Zakaj naramnice ne sodijo v področje uporabe EN 14682?

Naramnice ne visijo prosto ob telesu, ampak se mu prilegajo, zato ne predstavljajo nevarnosti z zadavitvijo ali pa nevarnosti ujetja v gibajoče vozilo. Pri tem je seveda treba upoštevati predvideni način nošenja.

  • Ali se oblačila za plažo in kopanje štejejo za posebna športna oblačila?

Ne. Športna oblačila so oblačila, ki se nosijo le omejen čas na treningih ali tekmovanjih. V kopalkah pa otrok preživi daljši čas, pri tem se posveča druženju in igri in ni pod stalnim nadzorom odraslih.

  • Ali se neobdelani in razcefrani robovi štejejo za okrasne vrvice?

Ne. Zaradi dolžine neobdelanega roba, ki znaša največ 2 cm, ta ne predstavlja nevarnosti.

Tehnično poročilo bo privzeto v slovensko nacionalno standardizacijo kot SIST-TP CEN/TR 17376:2019 s prvim oktobrom 2019.