Koledar izobraževanj


Jeseni 2023 je izšel novi standard SIST EN ISO/IEC 27001:2023, ki prinaša pomembne novosti oz. spremembe na področju zahtev za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti v okviru organizacije. Udeleženci se bodo seznanili s spremembami v novi izdaji standarda SIST EN ISO/IEC 27001:2023 ter izvedeli, kako to vpliva na njihov sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI). Predstavljene bodo usmeritve, kako v poljubni organizaciji na čim učinkovitejši način preiti na novi standard ter kako si pomagati z uporabo dodatnih standardov iz družine SIST EN ISO/IEC 27000 in SIST ISO 31000. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks ter spregovorili o tem, katero dokumentacijo SUVI bo treba dopolniti, ter kako prilagoditi obstoječe preglede informacijske varnosti.