Standardizacija pozdravlja razglasitev leta 2022 za Evropsko leto mladih

V letu 2022, ki ga je evropska komisija razglasila za Evropsko leto mladih, poteka več različnih dogodkov in projektov, namenjenih mladim. Prihodnost Evrope bodo v veliki meri oblikovali prav oni, zato je zelo pomembno, da se čim prej in čim bolj aktivno vključijo v vse sfere sooblikovanja življenja v prihodnje, od izobraževanja, gospodarstva, zdravstva, sociale itd.

V prizadevanjih za bolj zeleno, vključujočo in digitalno družbo, želi Evropa dati mladim boljše priložnosti za njihov poklicni razvoj kot jih spodbuditi k aktivnejšemu udejstvovanju pri oblikovanju prihodnosti.

Kot eno najpomembnejših področij za zagotavljanje varnosti, zdravja, konkurenčnega gospodarstva ter tehnološkega in družbenega napredka, se v Evropsko leto mladih vključuje tudi standardizacija. V okviru kampanje, ki bo posvečena mladim strokovnjakom, evropski organizaciji za standardizacijo CEN in CENELEC vabita mlade, da se bolje seznanijo s prednostmi, ki jih standardizacija prinaša družbi, da izrazijo svoje poglede in pričakovanja, da se vanjo aktivno vključijo in spoznajo ter izkoristijo vse možnosti, ki jih to področje prinaša sodobni družbi. Več informacij o standardizaciji in mladih lahko preberete na tej povezavi.