Standardi so povsod okoli nas

STANDARDI SO POVSOD OKOLI NAS


Morda se zdijo nevidni – toda standardi so povsod. V Evropi je objavljenih več kot 24.000 standardov.
Graditev močne in zanesljive Evrope se začne z zaupanjem. Eden od največjih dosežkov EU je enotni trg blaga, kapitala, storitev in ljudi. Odstranjuje ovire pri trgovini znotraj EU in evropskim podjetjem omogoča, da konkurirajo na svetovnem prizorišču.

V tem okviru ima več kot 24.000 evropskih standardov bistveno vlogo za povečanje učinkovitosti enotnega trga. Z zagotavljanjem te podpore standardizacija olajša prodajo izdelkov in storitev po Evropi in širše, s čimer se izboljšata varnost in varstvo potrošnikov, zmanjša birokracija in spodbujajo inovacije. Standardi predvsem gradijo zaupanje.

Obstoj enotnega standarda, ki je bil ustvarjen s soglasjem vseh zainteresiranih strani in sprejet na celotnem evropskem trgu, namesto 34 nasprotujočih si nacionalnih standardov pomaga znatno zagotoviti skupno raven varnosti, varnosti in trajnosti.

Evropski standardi so tržno usmerjeni in za zagotovitev nemotenega izvajanja evropskih politik in zakonodaje lahko Evropska komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj pripravijo harmonizirane standarde. Ti harmonizirani standardi (hEN) predstavljajo približno četrtino vseh evropskih standardov.

Skupaj z izjavo sta CEN in CENELEC posnela tudi video in sprožila spletno stran standardsbuildtrust.eu, ki bo med kampanjo podrobno izpostavila prispevek standardov k vsaki od petih opredeljenih prednostnih nalog. Prav tako se lahko pridružite pogovoru na družabnih medijih s ključnikom #TrustStandards!