Seminar »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije

Direktorat za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST smo 16. februarja 2017 organizirali seminar »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije.

Na seminarju, ki je potekal na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, so bile predstavljene zahteve iz Uredbe EU št. 305/2011 o gradbenih proizvodih, ki določajo pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg, uporaba harmoniziranih standardov, v katerih so določene lastnosti gradbenih proizvodov, da izpolnjujejo bistvene zahteve uredbe, in uporaba oznake CE na teh proizvodih.

Predstavniki SIST smo predstavili dejavnost inštituta in pomen standardov ter delo Kontaktne točke SIST, posebej pa omenili tudi možnost dostopa do brezplačnih informacij o zahtevah za dajanje proizvodov na trg EU, vključenih v zakonodajo in standarde, in tudi možnost udeležbe na brezplačnih seminarjih o pomenu standardizacije in z njo povezanih dejavnosti.

Prikaz certifikacijskih shem FSC in PEFC je poudaril njuno prizadevanje za ohranitev gozdov, saj sta zasnovani na odgovornem gospodarjenju z gozdom ter na načelu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka. Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete pa v okviru sheme prostovoljnega certificiranja že vrsto let delujeta Laboratorij za preskušanje pohištva, ki so si ga slušatelji tudi ogledali, in Laboratorij za lesne kompozite.