Prevod standarda SIST EN 13269:2016 Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo s 1.5.2023 izdan prevod standarda SIST EN 13269:2016 Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju.

Namen tega standarda je:

  • spodbujati čezmejna pogodbena razmerja med podjetjem in izvajalcem vzdrževanja ter vzpostavljati jasne povezave med podjetjem in pogodbenim izvajalcem vzdrževalnih storitev,
  • izboljšati kakovost pogodb o vzdrževanju, tako da je sporov in prilagoditev čim manj,
  • opozoriti na obseg vzdrževalnih storitev in prepoznati možnosti za njihovo izvajanje,
  • nuditi pomoč in svetovati o pripravah in pogajanjih pri pogodbah o vzdrževanju ter določanju ukrepov v primeru spora,
  • prepoznati vrste pogodb o vzdrževanju in dajati priporočila za dodelitev pravic in obveznosti med pogodbenima strankama, vključno s tveganji,
  • poenostaviti primerjavo med pogodbami o vzdrževanju.

Standard zagotavlja navodila o pripravi pogodb v zasebnem sektorju za vzdrževalne storitve.

 

Uporablja se lahko za:

  • čezmejna in tudi domača pogodbena razmerja podjetje/izvajalec vzdrževanja,
  • celoten obseg vzdrževalnih storitev, vključno z načrtovanjem, vodenjem/upravljanjem in nadzorom poleg samih vzdrževalnih del,
  • vse vrste predmetov/elementov z izjemo računalniške programske opreme, razen če je treba programsko opremo skupaj s tehnično opremo vzdrževati kot njen sestavni del.

 

Mag. Mojca Lampič