Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Standardizacijska skupnost se pridružuje obeležitvi 30. obletnice delovanja enotnega trga

Od leta 1993 namreč enotni trg predstavlja enega najpomembnejših dosežkov združene Evrope, saj olajšuje prosti pretok blaga in storitev, zmanjšuje birokracijo, zagotavlja enako raven varnosti in kakovosti po celotni regiji in olajšuje vsakodnevno življenje, odpira nova delovna mesta in pospešuje gospodarsko rast celotne Evrope.

In ves čas obstoja notranjega trga igrajo evropski standardi ključno vlogo. Zahvaljujoč edinstvenemu sistemu, ki temelji na konsenzu in vključenosti vseh zainteresiranih, standardi krepijo zaupanje v proizvode in storitve enotnega trga. Slednje namreč ne le izpolnjujejo najvišje zahteve po kakovosti in varnosti za uporabnike, pač pa – kot v primeru harmoniziranih standardov – ponudnikom storitev in proizvodov pomagajo izpolnjevati zahteve evropske zakonodaje. Obenem tudi krepijo vlogo evropskega gospodarstva na globalnem trgu.

Letošnji jubilej ni le praznovanje 30 let uspeha in dosežkov, je tudi priložnost za pogled v prihodnost in premislek o ustreznem pristopu k izzivom sodobnega časa ter zagotavljanju konkurenčnosti tudi vnaprej, dolgoročno. Evropa potrebuje močan, odporen in sodoben enotni trg.

Evropska komisija je v dveh sporočilih za javnost poudarila prioritete, ki vključujejo odpravo obstoječih ovir, poglabljanje enotnega trga s spodbujanjem vključevanja storitev, širitev na nove digitalne in zelene tehnologije, zmanjšanje strateške odvisnosti in investiranje v raziskave, izobraževanje in razvoj kompetenc.

Kot uradni standardizacijski organizaciji sta CEN in CENELEC predani podpiranju delovanja enotnega trga, saj z okrog 24.000 standardi iz različnih sektorjev zagotavljata temeljno podporo obstoju in rasti enotnega trga.

Z novo Evropsko strategijo standardizacije bo zaveza CEN in CENELEC tudi v prihodnje podpirala enotni trg. Strateški pristop Evropske komisije, ki vključuje ustanovitev Foruma za standardizacijo na visoki ravni, kaže na to, kako nenadomestljiva je vloga standardov v načrtovani prihodnosti enotnega trga.

Z obsežno mrežo nacionalnih organov, strokovnjakov, partnerjev in drugih zainteresiranih bosta CEN in CENELEC sodelovala pri razvoju standardizacijskih rešitev na vseh področjih, ki so opredeljena kot ključna za odpornost Evrope: čiste tehnologije, umetna inteligenca, vodikove tehnologije in kritične surovine.

Elena Santiago Cid, generalna direktorica CEN in CENELEC, je ob tej priložnosti povedala: »Trideset let enotnega trga je priložnost, da pregledamo dosedanje skupne uspehe in razmislimo o prihodnosti. CEN in CENELEC sta pripravljena še naprej sodelovati z Evropsko komisijo in vsemi zainteresiranimi, da s standardi vsem evropskim državljanom zagotavljamo možnost koriščenja vseh prednosti enotnega trga v naslednjih tridesetih letih in še dlje.«