Letni program dela Unije za evropsko standardizacijo za leto 2021

OBVESTILO KOMISIJE Letni program dela Unije za evropsko standardizacijo za leto 2021 (2020/C 437/02) (.pdf, 560 kB)