CEN je objavil evropska standardizacijska dokumenta z varnostnim pečatom za turizem COVID-19

Na voljo je "Varnostni pečat evropskega turizma COVID-19". Pečat je določen z dvema sporazumoma z delavnic CEN (CWA) kot del CWA 5643, ki ju je razvila delavnica CEN EUROSAFETOUR. Dokumenta sta bila razvita na zahtevo Evropske komisije in sta dva: 

  • CWA 5643-1, Turizem in z njim povezane storitve – Zahteve in smernice za zmanjšanje širjenja bolezni COVID-19 v turistični industriji,
  • CWA 5643-2, Turizem in z njim povezane storitve – Zahteve in smernice za zmanjšanje širjenja bolezni COVID-19 v turistični industriji – Evropska vizualna identiteta.

CEN je v sodelovanju z ISO sprejel ISO/PAS 5643 in ga privzel kot prvi del te skupine. Ta del določa zahteve in priporočila za turistične organizacije za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 in varovanje zdravja njihovih zaposlenih pred Covid-19 ter zagotavljanje varnejših turističnih storitev in izdelkov turistom in prebivalcem. Poleg tega drugi del vsebuje vizualno identiteto, ki jo morajo evropske turistične ustanove in storitve prikazati v skladu s CWA 5643-1, ter zahteve in smernice za uporabo vizualne identitete.

"Varnostni pečat COVID-19 za evropski turizem" prihaja pravočasno za poletno sezono in lahko izboljša varnostne postopke v turističnih podjetjih ter poveča zaupanje popotnikov in turistov, ki izberejo EU kot destinacijo.