Aktualne novice za MSP


Seminar, ki smo ga izvedli 9. novembra 2012 v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, Šmartinska c. 152, Ljubljana je bil namenjen predvsem informiranju in podrobnejšem seznanjanju predstavnikov mikro, majhnih in srednjih podjetij s prednostmi vključevanja v standardizacijske procese ter uporabe standardov.

Želite hitro in enostavno izvedeti več o standardizaciji? CEN in CENELEC sta v sodelovanju z mednarodno nepridobitno organizacijo Small Business Standards (SBS), ki zastopa interese majhnih podjetij v evropskem sistemu standardizacije, razvila posebno orodje za e-učenje o standardizaciji.