DAN STANDARDIZACIJE 2021

Ob svetovnem dnevu standardizacije                                 

Vsako leto 14. oktobra obeležujemo svetovni dan standardizacije, s katerim se zahvalimo številnim strokovnjakom za sodelovanje pri pripravi standardov ter krepimo zavest o pomenu standardov pri rasti gospodarstva in razvoju družbe.

Dan standardizacije je letos še posebej pomemben za Slovenski inštitut za standardizacijo, ker Inštitut praznuje že 20. leto delovanja kot slovenski nacionalni organ za standarde, ki je polnopravni član vseh evropskih in mednarodnih standardizacijskih organizacij. V svojih vrstah združuje številne strokovnjake z različnih področij, ki s svojim delom, strokovnostjo in zanosom prispevajo k skupnosti in njenemu razvoju. Ob svetovnem dnevu standardizacije in 20. obletnici svojega delovanja se Slovenski inštitut za standardizacijo pridružuje mednarodni poslanici, da se zahvali vsem strokovnim sodelavcem na področju standardizacije za neprecenljivo sodelovanje pri razvoju standardov in prispevek k varnosti, zdravju, napredku in dobrobiti celotne družbe.

Letošnja poslanica mednarodne organizacije za standardizacijo poleg ključne vloge standardov pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, odpravi socialnih neravnovesij, razvoju trajnostnega gospodarstva in upočasnjevanju podnebnih sprememb poudarja predvsem moč, ki jo prinaša sodelovanje. Celoten sistem standardizacije namreč temelji na sodelovanju in vključevanju ter prepričanju, da smo skupaj močnejši.

Poslanico si v celoti lahko preberete tukaj: https://www.iso.org/world-standards-day.html, ali pa tukaj v slovenskem jeziku.