Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC UI Umetna inteligenca

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru:

Tehnični odbor: SIST/TC UI Umetna inteligenca

Delovno področje: slovenski tehnični odbor bo obravnaval področje, ki je v evropski standardizaciji v pristojnosti:

  • CEN-CLC/JTC 21 Artificial intelligence,

v mednarodni standardizaciji pa v pristojnosti:

  • ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence

Združen tehnični odbor CEN-CENELEC za umetno inteligenco (JTC 21) je bil ustanovljen 1. junija 2022, da bi oblikoval standardizacijo, zagotavljal razvoj zanesljivih sistemov umetne inteligence, ki spoštujejo temeljne vrednote in človekove pravice, priznane v Evropi. JTC 21 združuje 96 strokovnjakov iz 12 držav, ki jih imenujejo njihove nacionalne organizacije za standardizacijo, v njem pa je tudi delegacija Evropske komisije. Ker je odbor na evropski ravni dokaj novo ustanovljen, se ponuja priložnost, da se vključimo že v začetku. Slovenija sodi med OECD razvite države in mora temu ustrezno tudi posredovati/dajati svoje izkušnje v globalni bazen dobre prakse standardizacije. Skozi delo v standardizaciji se razvija globalni trg za nove rešitve in prakse in to za nekaj let/desetletij vnaprej.

Dokumente (PrijavnicaPristopna izjava) pošljite po pošti na naslov:

Slovenski inštitut za standardizacijo

Ulica gledališča BTC 2

1000 Ljubljana

Ali po e-pošti na naslov: sist@sist.si.

Zainteresirana podjetja in druge institucije vabimo, da prijavijo svoje strokovne sodelavce.

Prijave sprejemamo do 14. aprila 2023.