PREDSTAVITEV SIST 1191 S PRAKTIČNIMI PRIMERI - Kreditne točke IZS in ZAPS

 


Vabilo s prijavnico


Datum: 27. februar 2023
Ura: 10.00 - 13.30
Organizator: SIST

 

Okvirni program

10.00–11.00  (Zupan)

 • Pozdravni nagovor SIST
 • Uredba (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih – del, ki se nanaša na toplotnoizolacijske materiale
 • Osnovni princip standardizacije – kdaj postanejo standardi obvezni
 • Evropski standardi za toplotnoizolacijske materiale, ki so v okviru tehničnega odbora CEN/TC 88 Thermal insulation materials
 • Kaj je izjava o lastnostih (DoP – Declaration of Performance)?

11.00–11.30 (Kaplar)

       Kratka predstavitev PURES-3 in TSG-1-004 s poudarkom na zahtevah za potrebne toplotne izolacije toplotnega ovoja stavbe

Odmor

12.00–12.45 (Zupan)

       Predstavitev SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe

12.45–13.30 (Zupan)

       Kako upoštevamo zahteve SIST 1191 v projektih – praktični prikazi navajanja zahtevanih lastnosti z vprašanji udeležencev in rešitvami njihovih konkretnih    primerov

 

Predstavitev je namenjena

 • razvojnikom in proizvajalcem tehnično zahtevnejših proizvodov,
 • vodjem ali direktorjem razvoja, inženirjem, tehnologom,
 • tržnikom, prodajnikom, nabavnikom, strojnim in energetskim projektantom,
 • pooblaščenim inženirjem in nadzornikom,
 • zaposlenim na področju zagotavljanja kakovosti procesov, izvajanja kontrole proizvodnje in doseganja skladnosti proizvodov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • spoznali boste princip standardizacije na področju toplotnoizolacijskih materialov,
 • spoznali boste SIST 1191 in zahteve za toplotnoizolacijske materiale za različne vrste vgradnje,
 • seznanili se boste s primeri, kako v projektu navajati zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov v skladu s SIST 1191,
 • pogovorili se bomo lahko o vaših konkretnih primerih in poiskali ustrezne rešitve.

 

Udeleženci boste prejeli original standard SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe in sicer v papirni obliki.
 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobili 3  kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) bodo udeleženci izobraževanja, ki so člani ZAPS, prejeli 3 kreditne točke.

Ponujamo tudi 30 % popust za podjetja, ki prijavijo več kot dva zaposlena.

 

Izvajalca


mag. Matjaž Zupanc

Reference :

 • predsednik tehničnega odbora Toplota pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo,
 • vodja CEN TC88/WG5 (delovna skupina pri tehničnem odboru Toplotnoizolacijski materiali pri CEN),
 • izdelanih več kot 300 elaboratov gradbene fizike – toplotne zaščite po PTZURES 2003 in PURES 2010,
 • izdelanih več kot 170 energetskih izkaznic,
 • 20 let izkušenj na ZRMK in ZAG na področju gradbene fizike in učinkovite rabe energije tudi na vodilnih mestih,
 • 10 let izkušenj na področju proizvodnje toplotnih izolacij na vodilnih mestih,
 • sodelavec pri pripravi pravilnikov o učinkoviti rabi energije v stavbah (PTZURES 2003 in PURES 2010, PURES-3),
 • aktivni sodelavec pri pripravi standardov s področja učinkovite rabe energije v stavbah na evropskem nivoju (CEN/TC 89).

Jože Kaplar, univ. dipl. inž. stroj.

Reference:

 • član tehničnih odborov Toplota in Ogrevanje pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo,
 • 15 let zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor na področju priprave predpisov varstva okolja, stanovanjskega področja, v zadnjih letih na področju priprave predpisov s področja graditve objektov oziroma učinkovite rabe energije v stavbah in požarne varnosti ter s tem tudi pri pripravi Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, smernic TSG-1-001 in SZPV 407, PURES-3 s smernico TSG-1-004 itd.
 • 11 let izkušenj na področju preizkušanja in razvoja malih kurilnih naprav na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, 
 • 16 let izkušenj na področju načrtovanja, vgradnje in nadzora malih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.