LETNO SREČANJE IMETNIKOV CERTIFIKATA 2021- Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec

14. septembra 2021 je v Laškem potekalo letno srečanje imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje. Osrednja tema dogodka pa je bila vodenje, odnosi in zdravje na delovnem mestu v razmerah epidemije koronavirusa, o hibridnem delu v praksi ter izmenjava izkušenj ob primerih dobrih praks. Srečanja sta se tudi udeležili predstavnici Slovenskega inštituta za standardizacijo, ga. Almira Dermastja in ga. Enisa Šmrković.

Kariera postaja vedno bolj pomemben del življenja, družina je zatočišče, kamor se zaposleni vračajo vsak dan. Pa vendar se več zaposlenih sooča s težavami pri usklajevanju svoje službe, ki zahteva mnogo energije in časa, in družine, ki prav tako potrebuje mnogo pozornosti.

Ker se nam zdi krmarjenje med kariero in družino zelo pomembno za naše zaposlene, smo jeseni 2010 v Slovenskem inštitutu za standardizacijo začeli izvajati projekt Družini prijazno podjetje oziroma postopek za pridobitev certifikata Družini prijazno.

Tako je od decembra 2014 tudi Slovenski inštitut za standardizacijo imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Maja 2018 pa je SIST prejel zahvalo organizaciji, ker s svojimi zaposlenimi ostaja zvest in širi kulturo Družini prijazno podjetje v Sloveniji.

Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut, in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, so jim večer pred tem na slovesni prireditvi v Laškem podelili omenjeni certifikat. Na letošnjem srečanju pa so imetniki certifikatov razpravljali o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v razmerah epidemije koronavirusa, o hibridnem delu v praksi ter si izmenjali izkušnje ob primerih dobrih praks.

Na podelitvi certifikatov je bil navzoč tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa.Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija. Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, lahko pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Petra Hartman, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, je v svojem nagovoru spomnila, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi.

Med prvimi prejemniki pristopnega certifikata je velenjsko podjetje Makom trgovina, ki se ukvarja s prodajo izdelkov s področja čistoče in higiene prostorov, nudi pa tudi svetovanje in servis. V podjetju so se odločili za certificiranje področja usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Po njegovih besedah za njihovo podjetje družbeno odgovoren ne pomeni samo, da izpolnjujejo zakonske obveznosti, pač pa da naredijo korak dlje in dodatno investirajo v človeški kapital, okolje in odnose z deležniki.

Mrežni podjetniški inkubator Rogaška Slatina, MPI Vrelec, je prvi slovenski inkubator, ki je prejel certifikat. Kot pojasnjujejo, se družbeno odgovorno in trajnostno naravnano ravnanje pri njih odraža pri osnovni dejavnosti svetovanja podjetnikom. Pri poslovanju dajejo prednost sodelovanju s socialnim podjetjem in centrom ponovne uporabe. Skupaj s podjetniki sodelujejo pri različnih aktivnostih, kot je denimo akcija "Očistimo Rogaško v enem dnevu", in pomagamo socialno ogroženim družinam.

Mitje Gorenščka, izvršnega direktorja GZS, se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik pri dobrih medsebojnih odnosih v podjetju in da pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje novih sodelavcev.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja in organizacije: od najmanjših s 5 zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje, prehrambne industrije, socialnega varstva, informatike, čiščenja, odvetništva itd.