Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - praktični vidiki zagotavljanja varnosti in primeri iz sodne prakse

 

Vabilo s prijavnico na seminar (196 kB )


Datum: 9. november 2021
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 


Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varnost  na otoških igriščih in športnorekreacijskih objektih, je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih je skrb za igrišča opredeljena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ostala otroška igrišča in športna igrišča pa morajo upravljalci urejati skladno z Zakonom splošni varnosti proizvodov, Zakonom o lokalni samouprav, Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli in še nekaterimi akti. Da bi bilo izvajanje vseh potrebnih aktivnosti vezanih na varnost čimbolj kvalitetno in strokovno korektno, so organizirani razni tečaji in seminarji, v zadnjem času tudi spletni seminarji, ki slušatelje seznanjajo z osnovnimi zahtevami standardov ter formalnimi postopki pregledov in vzdrževanja. Dejstvo pa je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljalci – skrbniki igrišč, kljub osnovnemu usposabljanju, ne znajo rešiti. Razlog je lahko v preskromnem znanju, pogosto pa tudi v nedorečenosti zahtev standardov, ki se spreminjajo ali pa so preveč splošne.

Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali spletni seminar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte, ki so vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljalca. Dotaknili se bomo tudi problematike igrišč za otroke s posebnimi potrebami, spregovorili o pomenu in vlogi igral za mladostnike, itd. Zanimiva in aktualna je tudi problematika, s katero se srečujejo predvsem v vrtcih, je samogradnja igral, didaktičnih pripomočkov ali motoričnih naprav, kakor tudi uporabo naravnih priročnih materialov, ipd. 

Ali je igrišče ustrezno urejeno oziroma ali izpolnjuje zahteve varnostnih standardov, preverja preglednik, ki izvaja rutinski, periodični ali letni pregled. Standardi za igrala načeloma opredeljujejo obseg dela pri vsakem od naštetih pregledov, ne določajo pa kdo preglede lahko opravlja, kako naj bo usposobljen in kakšno odgovornost ima. Na spletnem seminarju se bomo dotaknili dokumenta Tehnično poročilo: SIST TP CEN 17207:2018, ki vse našteto določa in bo osnova za ureditev razmer na področju pregledovanja igrišč.

Poudarek bo na praktičnih primerih, še posebej na reševanju problematike, ki jih standardi in razpoložljiva literatura ne obravnava. Zaželeno je, da udeleženci že v naprej pripravijo vprašanja.

Da bo reševanje predstavljene problematike čimbolj učinkovito, lahko vprašanja pošljete organizatorju najkasneje do 11. maja 2021 na seminarji@sist.si.  

 

Spletni seminar je namenjen vsem, ki kakor koli sodelujete v procesih:

 • načrtovanja ali oblikovanja igral in igrišč (arhitekti, oblikovalci ...),
 • proizvodnje in distribucije igral in igrišč (proizvajalci igral in uvozniki igral),
 • upravljanja igrišč (občine, vrtci, šole, gostinci, trgovci, društva ...),
 • uporabnikom in lastnikom otroških igrišč.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • seznanili se boste z zakonodajo na področju varnosti otroških igrišč,
 • predstavljene bodo bistvene zahteve standardov s področja zunanjih igral
 • predstavljene bodo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi, ki bodo želeli opravljati  preglede igrišč
 • predstavljena bo tudi problematika varnosti na rekreacijskih površinah, trim stezah, vadiščih,
 • podane bodo osnovne informacije o varnosti trampolinov, napihljivih igral, … ,
 • ob koncu spletnega seminarja  boste prejeli odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki jih boste posredovali tekom spletnega seminarja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00–10.05    Kratek uvod in pozdravni nagovor

10.05–11.30

 • Zakonodaja, nadzorni organi in pristojnosti
 • Zahteve standarda SIST EN 1176-1, (splošne zahteve, materiali, obdelava površin, nevarnost ujemanje, nevarnost padca, …
 • Povzetek zahtev posebnih standardov SIST EN 1176-2/3/4/5/…,(za gugalnice, tobogane, žičnice,..
 • »Igrišča za vse otroke« (prilagojena tudi otrokom s posebnimi potrebami),
 • Napihljiva igrala in trampolini na igriščih

11.30–11.35     Odmor

11.35– 13.00

 • Orodja za ulično vadbo (Street Workout), fitnes naprave, pumtrack …
 • Reševanje praktičnih primerov, npr.:
  • Varovalne podlage - katero izbrati in zakaj
  • Les in ravnanje z njim (vrsta, trajnost, vlaga, razpoke, premazi,
  • Vloga ograj na igriščih (namen, izbira, izvedba, …
  • Prekrivanje varnostnih podlag (kdaj in kje)
  • ŠRO in otroška igrišča (združljivost, zahteve, oddaljenost, …
  • Kakovost in varnost igral (povezava med kakovostjo in varnostjo)
  • Oznake in napisi na igrišču ali ŠRO (table, piktogrami, …
 • Primeri iz sodne prakse
 • Odgovori na vprašanja

 

Izvajalec


Slavko Rudolf
 

Slavko Rudolf
 

Slavko RUDOLF je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je bil 10 let zaposlen na Industrijskem biroju v Ljubljani, kot odgovorni projektant tehnoloških procesov. V tem obdobju je bil eden od nosilcev projekta izgradnje dveh tovarn pohištva na Kitajskem.  Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka na Lesnini- IGT. V tem času je vodil tudi pripravo projekta za izgradnjo lesnopredelovalnega kompleksa v centralni Sibiriji tedanje SZ. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot direktor zasebnega podjetja KELLI d.o.o. ter kot koordinator razvoja novih pohištvenih produktov za nemški trg. Leta 1993 je ustanovil lastno podjetje Lignoteh d.o.o., ki se je ukvarjalo z inženiringom v lesni industriji, predvsem pa z reševanjem tehnološke problematike in revitalizacije proizvodenj. Na povabilo vodstva se je leta 1999 zaposlil na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo,kjer je prevzel mesto asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je vodil področje preskušanja za potrebe industrije oziroma gospodarstva. Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine, itd. Je član tehničnega odbora za pohištvo in predsednik tehničnega odbora za šport pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Trenutno vodi Center za testiranje in certificiranje, ki obvladuje področje pohištva, športnega orodja in zunanjih igral. V Sloveniji  se je prvi pričel ukvarjati strokovno in sistematično s problematiko varnosti otroških igrišč. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti, itd. Je avtor večjega števila, tako poljudnih kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakorkoli delujejo na področju načrtovanja in izgradnje otroških igrišč. Je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.