Predstavitev tehničnega poročila: Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov

  Vabilo s prijavnico na seminar ( 322 kB )


Datum: 24. junij 2021
Ura: 10.00 do 14.00
Organizator:   Slovenski inštitut za standardizacijo

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Osnovna tema seminarja je pravilen izbor svetlobnotehničnih razredov pri projektiranju cestne razsvetljave razredov M, C in P. Slovenski pravni akti s področja varovanja okolja in tehniške smernice s področja cestne razsvetljave postavljajo pred projektanta zahteve, ki jih je v projektu cestne in ulične razsvetljave nujno potrebno upoštevati. Seveda pa je dobro upoštevati tudi veljavne standarde in priporočila s področja zunanje razsvetljave. V sklopu seminarja bomo poleg zgoraj omenjenih regulativnih dokumentov predstavili tudi sodobne pristope k projektiranju zunanje razsvetljave ter razsvetljave za prehode za pešce in kolesarje.

 

Predstavitev je namenjena

 • načrtovalcem in projektantom,
 • izvajalcem,
 • inštalaterjem,
 • vzdrževalcem,
 • in preglednikom sistemov zunanje razsvetljave.

Za uspešno udeležbo na izobraževanju morajo imeti udeleženci vsaj osnovno znanje o zunanji razsvetljavi.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • Znanje za naslednja področja zunanje razsvetljave:
  • Regulativa na področju zunanje razsvetljave,
  • Zahteve predpisov in standardov za razsvetljavo cest, ulic in pešpoti,
  • Kako pravilno projektirati zunanjo razsvetljavo.
 •  Praktični primeri z izborom svetlobnotehničnih razredov.

Vsak udeleženec bo prejel tudi original tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 v slovenskem jeziku (papirna oblika).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00     Pozdrav organizatorja

10.00–11.55     1. del: Strokovni del

 • Pregled zahtev in lastnosti zunanje razsvetljave
 • Pregled slovenske izdaje SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015

11.55–12.05     Odmor

12.05–14.00    2. del: Praktični del

 • Vplivni parametri za izbor ST razredov
 • Določanje količine prometa
 • Izbor ST razreda za cesto za motorni promet
 • Izbor ST razreda za konfliktno področje
 • Izbor ST razreda za površino za pešce

14.005–14.10     Odgovori na vprašanja udeležencev

 

Izvajalca

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 20 let.

 

as. dr. Matej B. Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z načrtovanjem ter meritvami notranje in zunanje razsvetljave. Na področju razsvetljave ima že več kot 20 let izkušenj.