NOV PREVOD standarda SIST EN ISO 50001 za sistematično upravljanje z energijo in večjo konkurenčnost

  Vabilo s prijavnico na seminar ( 156 kB )


Datum: 12. februar 2021
Ura: 10.00 do 14.30
Organizator:   Slovenski inštitut za standardizacijo

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Janaurja 2021 je Slovenski inštitut za standardizacijo izdal nov prevod standarda SIST EN ISO 50001:2018. Na spletnem seminarju bodo predstavljene tudi glavne spremembe.

Oskrba s pitno vodo in energijo ter nadaljevanje razvoja na trajnostnih načelih so največji izzivi človeštva v 21. stoletju. Energetska učinkovitost je svetovno priznana kot najmočnejše in stroškovno najbolj upravičeno orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Številna družbeno odgovorna podjetja pri svojem poslovanju stremijo k strategijam ravnanja z energijo, ki prinašajo večjo energetsko učinkovitost, znižujejo stroške poslovanja in dokazujejo kontinuirano skrb za okolje. Trend zmanjševanja uporabe okolju neprijaznih fosilnih virov energije zahteva oblikovanje politik in ponujanje rešitev, ki bodo temeljile na dobrem poznavanju ostalih možnosti razvoja ter še posebej na zavedanju o novih priložnostih na področju energetske učinkovitosti. Mednarodni standard SIST EN ISO 50001, o katerem bomo govorili na seminarju, je učinkovito orodje, ki organizacijam pomaga pri vključevanju energetske učinkovitosti v njihov sistem upravljanja. S sistematičnim upravljanjem z energijo na podlagi standarda SIST EN ISO 50001 lahko organizacija med drugim zmanjša porabo energije, ob upoštevanju zakonskih zahtev pripravi akcijske načrte in izpolni cilje svoje energetske politike, postavi prioritete pri vključevanju energetsko učinkovitih tehnologij, zagotavlja pregledno vodenje poslovanja in učinkovitost skozi celotno verigo, enostavneje uvaja ali izvaja ostale sisteme vodenja, na primer sistem kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter varstva in zdravja pri delu. Glavni koristi uporabe standarda SIST EN ISO 50001 sta učinkovito prepoznavanje priložnosti za prihranke energije in tudi do okolja prijaznejše delovanje organizacije. Ukrepi, usmerjeni k izboljšanju energetske učinkovitosti, lahko dosežejo svoj polni potencial samo takrat, ko je njihova izvedba posledica skupnega načrta. Pomembnost standarda SIST EN ISO 50001 se kaže tudi v hitrem naraščanju števila certificiranih organizacij, ki se po uvedbi lahko pohvalijo z velikimi prihranki energije, in ne nazadnje tudi v njegovi marketinški vrednosti.

 

Komu je namenjen seminar?

  • vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva;
  • vsem, ki so vključeni v aktivnosti sistema ravnanja z okoljem;
  • okoljskim inženirjem, ekologom in vsem, ki jih to področje zanima.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

  • seznanili se boste s pomenom sistematičnega pristopa k upravljanju z energijo,
  • spoznali boste novosti, ki jih prinaša standard SIST EN ISO 50001:2018,
  • seznanili se boste kako s standardom SIST EN ISO 50001 dosegati nenehno izboljševanje učinkovitosti,
  • seznanili se boste z zahtevami standarda in prednostmi njegove uporabe,
  • seznanili se boste z glavnimi spremembami prevoda glede na prejšnjo izdajo standarda,
  • slišali boste primer praktične izkušnje razvoja sistema energetske učinkovitosti, uvedbe standarda in pridobitve certifikata v podjetju BTC, d.d.,
  • predavateljema boste lahko postavili pisna vprašanja tekom seminarja.

Prejeli boste tudi original slovenski prevod standarda SIST EN ISO 50001:2018 v papirni obliki.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili tudi kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

10.00–10.05     Pozdrav udeležencem (SIST)

10.05–11.05     dr. Boris Sučić (IJS-CEU): Energetska učinkovitost za večjo konkurenčnost gospodarstva – vloga sistematičnega upravljanja z energijo v procesu izboljšanja poslovnih procesov in konkurenčnosti podjetja

11.05–12.35     dr. Boris Sučić (IJS-CEU): Sistematičen pregled ključnih sprememb, ki jih prinaša novi prevod standarda SIST EN ISO 50001:2018 in kako nenehno izboljševati okoljsko, energetsko in gospodarsko učinkovitost

12.35–13.00     Odmor

13.00–14.15     Tomaž Damjan (BTC): Zahteve SIST EN ISO 50001:2018, Razvoj sistema za upravljanje z energijo – izkušnje podjetja BTC

14.15–14.30     Odgovori na vprašanja

 

Izvajalca


Boris Sučić

 

dr. Boris Sučić, univ.dipl.inž.el.

(Institut Jožef Štefan, Center za energetsko učinkovitost)
 

Dr. Boris Sučić je diplomiral leta 1999 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu, smer elektroenergetika - energetske tehnologije, leta 2004 pa je končal magisterij in leta 2017 doktorat. Glavna področja njegovega dela so upravljanje z energijo, ravnanje z okoljem, podpora odločanju v energetiki in industriji, modeliranje in optimizacija energetskih procesov ter celovito načrtovanje v energetiki. Poleg tega je tudi vodja izobraževanja za energetske menedžerje po programu EUREM in avtor številnih znanstvenih prispevkov, ki so bili objavljeni v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah in konferencah, ter avtor priročnikov za različna izobraževanja in usposabljanja. Številne praktične izkušnje si je pridobil kot vodja ali član skupine ob izvedbi več domačih in mednarodnih projektov predvsem s področja energetske učinkovitosti in izvedbi več kot 100 energetskih pregledov v industriji in stavbah.

 

Tomaž Damjan
 

Tomaž Damjan, univ.dipl.inž.el.

(BTC, d.d.)

Tomaž Damjan je diplomiral leta 1994 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Od leta 1994 do 2009 je bil v podjetju Predilnica Litija vodja energetike in vzdrževanja, od leta 2010 do 2011 je bil v podjetju Solvera Lynx odgovoren za vodenje projektov, od sredine leta 2011 pa je v podjetju BTC strokovni sodelavec za področje elektrotehnike. Leta 2007 je bila Predilnica Litija izbrana za energetsko učinkovito podjetje, Tomaž Damjan pa je dobil priznanje energetski menedžer leta 2007. V okviru International Conference IEECB'08 Messe Frankfurt Congress Centre – 10/11 april 2008 – Frankfurt je Predilnica Litija dobila priznanje Winner of Greenlight Award 2008 za vlaganja v energetsko učinkovito razsvetljavo.