FOTONAPETOSTNI SISTEMI – ZAHTEVE ZA PRESKUŠANJE, DOKUMENTIRANJE IN VZDRŽEVANJE – SISTEMI, PRIKLJUČENI NA OMREŽJE

Vabilo s prijavnico ( 261 kB )

 

Elektronska prijava


Datum: 26. marec 2024
Ura: 10.00 - 14.15
Organizator: SIST v sodelovanju z EZS

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju.

 

Namen

Predstavitev zahtev, ki jih standard in dopolnilo standarda podajata kot minimalni nabor zahtev za dolgotrajno varno obratovanje in vzdrževanje fotonapetostnih sistemov, priključenih na omrežje, kamor spadajo tudi v zadnjem času zelo aktualni fotonapetostni sistemi za samooskrbo.

Standard SIST EN 62446-1 v svojih referenčnih dokumentih citira tudi tehnična smernica TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne električne inštalacije, ki določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego zahtev Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21).

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22) v svojem 9. členu od uporabnika zahteva, da distributerju dostavi zapisnik o pregledu, preizkusu in meritvah vgrajenih inštalacij skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.

 

Predstavitev je namenjena

Osebam in pravnim osebam, ki so lastniki, izvajalci, pregledniki oziroma preverjajo in vzdržujejo fotonapetostne sisteme, priključene na omrežje:

- lastnikom,

- upravljavcem,

- preglednikom,

- vzdrževalcem,

- drugim osebam, katerih skrb je varno obratovanje in zanesljivo vzdrževanje  fotonapetostnih sistemov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

Seznanili se boste:

 • z zahtevami za dokumentacijo, ki bo zagotavljala varno in dolgotrajno obratovanje in vzdrževanje  vašega fotonapetostnega sistema;
 • s preverjanji, ki jih je potrebno izvesti tudi na enosmernem delu vašega fotonapetostnega sistema za njegovo varno in zanesljivo obratovanje;
 • z vsebino, ki jo mora vsebovati celovit zapisnik o preverjanju fotonapetostnega sistema in ki jo lahko zahtevate od izvajalca pri prevzemu sistema;
 • z metodami za pravočasno odkrivanje napak, okvar, težav z zaprašenostjo, senčenjem in zaslanjanjem vaših fotonapetostnih sistemov, kar bo izboljšalo njihovo delovanje v dolgi življenjski dobi.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Nudimo tudi 30 % popusta za podjetja, ki prijavijo več kot dva zaposlena.

SIST bo pripravil tudi posebno akcijo za nakup standarda SIST EN 62446-1:2016 in dopolnila SIST EN 62446-1:2016/A1:2018, v papirni obliki.

 

Program:

10.00

Pozdrav organizatorja

10.00–10.30

Uvodni del

 

 • Kratka predstavitev
 • Nacionalni uvod
 • Nacionalni predgovor
 • Zveze s standardi
 • Izdaje in opombe

10.30–10.45

Slovenska izdaja

 • Vsebina
 • Evropski predgovor
 • Dodatek ZA
 • Predgovor
 • Uvod

10.45–11.05

Uvodna poglavja

 • Področje uporabe
 • Zveze s standardi
 • Izrazi in definicije

11.05–11.10

Odmor

11.10–12.00

Poglavja

 • Zahteve za dokumentacijo sistema
 • Preverjanje

12.00–12.05

Odmor

12.05–14.00

Poglavja in dodatki

 • Preskusni postopki
 • Poročila o preverjanju
 • Dodatki A, B, C, D

14.00–14.15

 • Vprašanja in odgovori

Udeleženci lahko do 19. marca 2024 pripravite in pošljete vprašanja v zvezi s temo seminarja na seminarji@sist.si.

 

Izvajalec


Boštjan Meža, univ. dipl. inž.

Je vodja meritev in kontrole kakovosti v podjetju Esotech, d. d., kjer od leta 2001 vodi oddelek merilne službe in aktivno izvaja preglede in meritve zahtevnih in manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij na vseh vrstah objektov. Je certificirani preglednik za zahtevne in manj zahtevne električne inštalacije, inštalacije zaščite pred strelo in inštalacije z eksplozijsko ogroženimi prostori. Od leta 2002 je član Inženirske zbornice Slovenije in pooblaščeni inženir za projektiranje, nadzor nad gradnjo in vodenje del na zahtevnih in nezahtevnih objektih. V podjetju Esotech, d. d., od leta 2000 deluje tudi kot vodja projektov, pretežno na projektih s področja elektroenergetike in industrije. Je predavatelj na Agenciji poti, d. o. o., in občasno na konferencah slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Inženirski zbornici Slovenije, Elektrotehniški zvezi Slovenije in v Društvu varnostnih inženirjev Velenje.