Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - Praktični vidiki zagotavljanja varnosti in primeri iz prakse

 

Vabilo s prijavnico (196 kB )

 

Elektronska prijava


Datum:  12. april 2023
Ura: 10.00 - 13.15
Kraj: SIST, Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana

 


Ali je igrišče ustrezno urejeno oziroma ali izpolnjuje zahteve varnostnih standardov, preverja preglednik, ki izvaja rutinski, periodični ali letni pregled. Standardi za igrala načeloma opredeljujejo obseg dela pri vsakem od naštetih pregledov, ne določajo pa kdo preglede lahko opravlja, kako naj bo usposobljen in kakšno odgovornost ima. Na seminarju se bomo dotaknili dokumenta Tehnično poročilo: SIST TP CEN 17207:2018, ki vse našteto določa in bo osnova za ureditev razmer na področju pregledovanja igrišč.

Poudarek bo na praktičnih primerih, še posebej na reševanju problematike, ki jih standardi in razpoložljiva literatura ne obravnava. Zaželeno je, da udeleženci že v naprej pripravijo vprašanja. Da bo reševanje predstavljene problematike čimbolj učinkovito, lahko vprašanja pošljete organizatorju najkasneje do 5. aprila 2023 na seminarji@sist.si.  

 

Seminar je namenjen vsem, ki kakor koli sodelujete v procesih:

 • načrtovanja ali oblikovanja igral in igrišč (arhitekti, oblikovalci ...),
 • proizvodnje in distribucije igral in igrišč (proizvajalci igral in uvozniki igral),
 • upravljanja igrišč (občine, vrtci, šole, gostinci, trgovci, društva ...),
 • uporabnikom in lastnikom otroških igrišč.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • seznanili se boste z zakonodajo na področju varnosti otroških igrišč,
 • predstavljene bodo bistvene zahteve standardov s področja zunanjih igral
 • predstavljene bodo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi, ki bodo želeli opravljati  preglede igrišč
 • predstavljena bo tudi problematika varnosti na rekreacijskih površinah, trim stezah, vadiščih,
 • podane bodo osnovne informacije o varnosti trampolinov, napihljivih igral, … ,
 • ob koncu seminarja  boste prejeli odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ponujamo tudi 30% popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

 

Okvirni program

Ura od - do

ura

   Vsebina

 

10.00 – 10.45

 

1.

 

- Pozdravni nagovor                   

- Splošno o igri in varnosti otrok

- Zakonodaja in standardi

 - Vrste igral in športnorekreacijskih objektov (ŠRO)

 

- Kako poskrbeti za varno igrišče         

- Zahteve standarda SIST EN 1176-1

SIST

 

Rudolf

10.45 – 11.30

2.

Rudolf

11.30 – 11.40

 

Odmor     10 min

 

11.40 – 12.25

3.

- Posebne zahteve za posamezne skupine igral

- Povzetek zahtev standardov

- Načrtovanje pregleda igrišča

- Pregled igrišča                           

- Korektivni ukrepi

Rudolf

12.25 – 13.05

4.

- Dokumentacija igrišča

- Odgovornost za varnost igrišča

- Praktični primeri, npr.:

 • Varovalne podlage - katero izbrati in zakaj
 • Les in ravnanje z njim (vrsta, trajnost, vlaga, razpoke, premazi,
 • Vloga ograj na igriščih (namen, izbira, izvedba, ...
 • Prekrivanje varnostnih podlag (kdaj in kje)
 • ŠRO in otroška igrišča (združljivost, zahteve, oddaljenost, ...
 • Kakovost in varnost igral (povezava med kakovostjo in varnostjo)
 • Oznake in napisi na igrišču ali ŠRO (table, piktogrami,
   

- Primeri iz sodne prakse
- Vprašanja  in odgovori

 

Rudolf

Izvajalec


Slavko Rudolf
 

Slavko Rudolf
 

Slavko RUDOLF  je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je bil 10 let zaposlen kot odgovorni projektant tehnoloških procesov. Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka v večjem inženiring podjetju. Vodil je različne projekte za izgradnjo industrijskih objektov na področju lesarstva, reševal tehnološko problematiko ter se ukvarjal z revitalizacijo proizvodnih procesov.

Od leta 1999 je bil zaposlen na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo, kjer je opravljal naloge asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je delal na področju preskušanja izdelkov, za potrebe industrije oziroma gospodarstva. Vodil je Center za testiranje in certificiranje, ki je pokrival področje pohištva, športnega orodja in zunanjih igral.

Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine, itd. Je član tehničnega odbora za pohištvo in predsednik tehničnega odbora za šport (TC/SPO) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

V Sloveniji se je prvi, na strokoven in sistematičen način, pričel ukvarjati s problematiko varnosti otroških igrišč ter objektov in opreme za šport in rekreacijo. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč in športnih objektov, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti, itd. Je avtor večjega števila, tako poljudnih, kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakorkoli delujejo na področju načrtovanja in izgradnje otroških igrišč in športnih objektov. Je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.