Predstavitev sončnih elektrarn z vidika zakonodaje - Kreditne točke IZS

 


Vabilo s prijavnico

 

Elektronska prijava


Datum: 4. april 2023
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST v sodelovanju z EZS

Namen

Namen seminarja je predstaviti zakonodajo tistim, ki razmišljajo o postavitvi sončne elektrarne za samooskrbo ali prodajo proizvedene električne energije. Zakonodaja se je v tem času hitro spreminjala z namenom, da se izvede čim več investicij, ki jih financirajo državljani.

Predstavljene bodo tudi balkonske sončne elektrarne (Plug & Play) oziroma vtične proizvodne naprave, kot so imenovane v Pravilniku o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije.

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Okvirni program

10.00

Pozdrav organizatorja

10.00–10.45

Splošno o fotovoltaiki

10.45–11.30

Tehnična zakonodaja (splošno):

 • direktive v povezavi s sončnimi elektrarnami
 • veljavnost evropske zakonodaje v Sloveniji
 • tehnična (evropska) zakonodaja v Sloveniji

Zakonska podlaga za sklicevanja na slovenske standarde v predpisih

Skladnost – dokazilo:

 • seznam harmoniziranih standardov (LVD)
 • seznam harmoniziranih standardov (EMC)

Razlika med sončno elektrarno in balkonsko sončno elektrarno

Podpore proizvedeni elektriki iz sončnih elektrarn

Neto meritev ali netiranje

11.30–12.00

Odmor

12.30–13.15

Pomisleki pri zaščiti pred električnim udarom

Pomisleki pred požarno nevarnostjo zaradi preobremenitve vodnikov v inštalaciji

Trend razvoja

13.15–13.40

Stanje na nekaterih trgih v EU

13.40–14.00

Vprašanja in odgovori

 

Udeleženci lahko do 27. 3. 2023 pripravite in pošljete vprašanja v zvezi s temo seminarja na seminarji@sist.si.

 

Predstavitev je namenjena

 • Odgovornim za :

  -           nabavo energentov v podjetju ali doma v gospodinjstvu,

  -           pripravo in izdelavo projektov električnih inštalacij,

  -           trženje, dobavo, sklepanje pogodb, načrtovanje, izdelavo proizvodov z električno energijo iz obnovljivih virov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

- Seznanili se boste z zakonodajo oziroma predpisi in standardi, potrebnimi pri odločanju o nabavi sončne elektrarne,

- razmislek o proizvedeni električni energiji, ki ne povzroča izpustov,

- seznanili se boste s pripravo in vsebino standardov, ki se uporabljajo pri projektiranju električnih inštalacij, in z vplivom standardov, pripravljenih v drugih državah EU,                                                                                                                                    

- seznanili se boste z zahtevami iz tehničnih smernic, ki se nanašajo na sončne elektrarne.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Nudimo tudi 30 % popusta za podjetja, ki prijavijo več kot dva zaposlena.

Udeleženci bodo prejeli najnovejšo izdajo Vodila za področje električne varnosti – Balkonske sončne PV naprave.

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

 

Izvajalec


Ervin Seršen

Ervin Seršen je urednik elektrotehniške revije Er, ki poleg urejanja revije izbira članke, primerne za objavo, in motivira strokovnjake za pisanje prispevkov. Je tudi častni član v tehničnih odborih na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. V prvem mandatu je bil predsednik strokovnega sveta za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij in je član še v tretjem mandatu. Pri Elektrotehniški zvezi Slovenije sodeluje v komisiji za standardizacijo in terminologijo ter pri prevajanju standardov.

Po zaključenem študiju elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani se je zaposlil v Gorenju, kjer je prehodil pot od konstruktorja, preskuševalca v laboratoriju, vodje razvoja hladilno-zamrzovalnih aparatov, inženirja svetovalca do odgovornega preskuševalca. Na Uradu za standardizacijo in meroslovje je bil svetovalec direktorja in tehnični sekretar v različnih tehničnih odborih. Na Javni agenciji Republike Slovenije za energijo se je ukvarjal s kakovostjo električne energije in vodil slovenski del v evropskem projektu E-TRACK-II. Pripravlja strokovne referate, je reden predavatelj na Kotnikovih dnevih v Radencih in objavlja prispevke v elektrotehniški reviji Er.