PREDSTAVITEV SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu s PRAKTIČNIMI PRIMERI

 

 

Vabilo s prijavnico 2022-12-08.pdf


Datum: 08. december 2022
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

 

 

Okvirni program

10.00–11.00  (Zupan)

 • Pozdravni nagovor SIST
 • Uredba (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih – del, ki se nanaša na toplotnoizolacijske materiale
 • Osnovni princip standardizacije – kdaj postanejo standardi obvezni
 • Evropski standardi za toplotnoizolacijske materiale, ki so v okviru tehničnega odbora CEN/TC 88 Thermal insulation materials
 • Kaj je izjava o lastnostih (DoP – Declaration of Performance)?

11.00–11.30 (Kaplar)

       Kratka predstavitev PURES-3 in TSG-1-004 s poudarkom na zahtevah za potrebne toplotne izolacije toplotnega ovoja stavbe

Odmor

12.00–12.45 (Zupan)

       Predstavitev SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe

12.45–13.30 (Zupan)

       Kako upoštevamo zahteve SIST 1191 v projektih – praktični prikazi navajanja zahtevanih lastnosti z vprašanji udeležencev in rešitvami njihovih konkretnih    primerov

 

Predstavitev je namenjena

 • razvojnikom in proizvajalcem tehnično zahtevnejših proizvodov,
 • vodjem ali direktorjem razvoja, inženirjem, tehnologom,
 • tržnikom, prodajnikom, nabavnikom, strojnim in energetskim projektantom,
 • pooblaščenim inženirjem in nadzornikom,
 • zaposlenim na področju zagotavljanja kakovosti procesov, izvajanja kontrole proizvodnje in doseganja skladnosti proizvodov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo


-    spoznali boste princip standardizacije na področju toplotnoizolacijskih materialov,
-    spoznali boste SIST 1191 in zahteve za toplotnoizolacijske materiale za različne vrste vgradnje,
-    seznanili se boste s primeri, kako v projektu navajati zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov v skladu s SIST 1191,
-    pogovorili se bomo lahko o vaših konkretnih primerih in poiskali utrezne rešitve,
-    dobili boste svoj elektronski izvod standarda SIST 1191.

Udeleženci boste prejeli original standard SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe in sicer v papirni obliki.
 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

 

Izvajalca


 

Mag. Matjaž Zupan, univ. dipl. fiz.

Reference :

 • predsednik tehničnega odbora Toplota pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo,
 • vodja CEN TC88/WG5 (delovna skupina pri tehničnem odboru Toplotnoizolacijski materiali pri CEN),
 • izdelanih več kot 300 elaboratov gradbene fizike – toplotne zaščite po PTZURES 2003 in PURES 2010,
 • izdelanih več kot 170 energetskih izkaznic,
 • 20 let izkušenj na ZRMK in ZAG na področju gradbene fizike in učinkovite rabe energije tudi na vodilnih mestih,
 • 10 let izkušenj na področju proizvodnje toplotnih izolacij na vodilnih mestih,
 • sodelavec pri pripravi pravilnikov o učinkoviti rabi energije v stavbah (PTZURES 2003 in PURES 2010, PURES-3),
 • aktivni sodelavec pri pripravi standardov s področja učinkovite rabe energije v stavbah na evropskem nivoju (CEN/TC 89).

 

 

Jože Kaplar, univ. dipl. inž., Ministrstvo za okolje in prostor

Pri predstavitvi SIST 1191 bo iz Sektorja za sistem prostora in graditve v okviru Ministrstva za okolje in prostor sodeloval Jože Kaplar, univ. dipl. inž. stroj., ki je sodeloval pri pripravi PURES-3 in TSG-1-004.

Reference:

 • član tehničnih odborov Toplota in Ogrevanje pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo,
 • 15 let zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor na področju priprave predpisov varstva okolja, stanovanjskega področja, v zadnjih letih na področju priprave predpisov s področja graditve objektov oziroma učinkovite rabe energije v stavbah in požarne varnosti ter s tem tudi pri pripravi Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, smernic TSG-1-001 in SZPV 407, PURES-3 s smernico TSG-1-004 itd.
 • 11 let izkušenj na področju preizkušanja in razvoja malih kurilnih naprav na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, 
 • 16 let izkušenj na področju načrtovanja, vgradnje in nadzora malih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.