Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme nad 1 KV po standardu SIST EN 61936-1

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 261 kB )


Datum: 6. maj 2021
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1kV (Ur. l. RS 63/16) je kot tehnične pogoje, ki se uporabljajo pri projektiranju, gradnji in uporabi postrojev nad 1 kV določil standard SIST EN 61936-1 Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1kV, 1 del Splošna pravila. S tako navedbo v Pravilniku je omenjen standard postal obvezen del Pravilnika. Standard je pisan v obliki, ki nadomešča stare pravilnike in daje vse potrebne podatke v obliki opisov, tabel, slik in je tako dovolj prijazen za uporabnike. Standard ima tudi obilo referenc na pripadajoče druge standarde (npr. o posamezni napravi, o preizkušanju in podobno): ti standardi niso obvezni, so pa izjemno dober zbir podrobnih zahtev iz določenega področja.

Uporaba standardov na splošno je v svetu nekaj običajnega. Za standardizacijo v svetovnem merilu skrbi IEC – mednarodna elektrotehniška komisija, ki združuje vse nacionalne elektrotehnične komiteje, tudi slovenskega. Slovenske interese zastopa SIST slovenski inštitut za standardizacijo. Obravnavani standard je pripravil tehnični odbor IEC/TC 99 in je nadgradnja prve izdaje standarda iz leta 2002. Standard je izdelan na podlagi številnih nacionalnih predpisov in standardov. Cilj je kar najbolj uskladiti svetovne prakse pri načrtovanju in gradnji in uporabi elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV. Ne glede na določila standarda imajo slovenski predpisi prednost, oziroma se morajo spoštovati. Standard ima precej nacionalnih posebnosti.

 

Spletni seminar je namenjen:

 • vodstvenim delavcem,
 • vodjem vzdrževanja,
 • projektantom,
 • izvajalcem gradbenih del, elektromontažnih del, odgovornim vodjem del,
 • nadzornim inženirjem,
 • izdelovalcem navodil za vzdrževanje in obratovanje,
 • članom IZS, matične sekcije elektro inženirjev,
 • inšpektorjem,
 • drugim zainteresiranim.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 • spoznali boste bistvene zahteve pravilnika,
 • razložen bo pomen posameznih izrazov,
 • podrobno bo predstavljena vsebina standarda SIST EN 61936-1 in s tem osnovni pregled, kaj standard sploh vsebuje in katere zahteve je potrebno upoštevati pri delu na vseh navedenih področjih,
 • na osnovi posameznih primerov bo mogoče dobiti odgovore, ki do sedaj niso bili mogoči, ali pa vsaj niso bili enoznačni.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Program

Registracija udeležencev

10.00–10.45    Pravilnik o elektroenergetskih postrojih nad 1kV iz katere izhaja zahteva, da je uporaba standarda SIST EN 61936-1 obvezna

10.45–11.35     Vsebina standarda SIST EN 61936-1 Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1kV

 • Namen
 • Terminologija
 • Novosti
 • Vsebina po poglavjih s primeri iz standarda – 1. del

11.35–11.45     odmor

11.45–12.45    

 • Vsebina po poglavjih s primeri iz standarda – 2. del

12.45–13.00   Vprašanja in odgovori

Udeleženci naj do 11. decembra pripravijo in pošljejo vprašanja, ki jih zanimajo v zvezi z snovno temo spletnega seminarja.

 

Izvajalec


Emilija Bratož
 

Ivan Leban

Rojen 28.12.1942. Po diplomi na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani leta 1967 se zaposli v Inženirskem biroju Elektroprojekt (kasneje IBE) v Ljubljani, kjer je bil redno zaposlen do upokojitve leta 2010 kot projektant, vodja oddelka in direktor sektorja za elektrotehniko. V začetku kariere se je ukvarjal s projektiranjem hidroelektrarn (HE Piva v Črni gori), pozneje se posveča visokonapetostnim stikališčem in bil vodja projekta prvih 400 kV stikališč v Sloveniji Kasneje se je povrnil k projektiranju hidroelektrarn. Aktivno je sodeloval v jugoslovanski CIGRE, po osamosvojitvi pa kot predsednik Študijskega komiteja 23 SLOKO CIGRE za stikališča. V svojem delu je pričel uvajati računalniško projektiranje in se posvečal regulativi in standardizaciji. V tem obdobju je bil tudi habilitiran predavatelj za predmet Projektiranje stikalnih naprav » na FE v Ljubljani. Od ustanovitve je tudi predavatelj na višji strokovni šoli za elektroenergetiko ICES. Je redni predavatelj na seminarjih za strokovne izpite in član komisije za strokovne izpite pri IZS. V IZS je bil od ustanovitve tri mandate predsednik matične sekcije elektroinženirjev in predsednik Komisije za sistemske zakone. Je član Strokovnega sveta SIST, avtor nekaj priročnikov, strokovnih člankov, knjige s področja VN na FE, skript iz področja stikalnih naprav ter soavtor nekaj Pravilnikov s področja elektrotehnike.