Praktični vidiki standardov SIST EN 50678:2020 in SIST EN 50699:2021

 Vabilo s prijavnico ( 261 kB )


Datum: 13. december 2022
Ura: 10.00 - 13.00
Organizator: SIST

Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Navodila za udeležbo na spletnem seminarju

 

Uvod

 

Električna oprema mora biti varna in pravilno delovati tako v času, ko je izdelana in se pričenja tržiti, kot tudi v celotni svoji uporabni dobi, prav tako po popravilih ali drugih posegih vanjo. Za proizvajalca to pomeni, da mora preveriti pravilnost razvoja in konstrukcije nove opreme, kar potrdi preizkus tipa. V proizvodnji je treba opraviti preizkus vsakega kosa izdelane opreme, gre za preizkušanje v seriji, rutinski ali kosovni preizkus.

V obdobju uporabe se oprema lahko pokvari ali pride do predelave in/ali drugih posegov vanjo, pri tem je treba marsikdaj zaradi dostopa določene varnostne ukrepe prilagoditi. Lahko se zgodi, da je treba zamenjati sestavni del, ki vpliva na varnost opreme, ali pa se pri posegu nehote posega še v vgrajene varnostne ukrepe in po ponovni sestavi se utegne zgoditi, da oprema ni varna, kot je bila po proizvodnji.

Določeni sestavni deli, izolacijski materiali so lahko bolj ali manj podvrženi staranju in so zato varnostni ukrepi slabši, kot so bili ob vgrajevanju v novo opremo. Na določenih področjih, kjer je varnost pri delu še posebej pomembna, je treba redno preverjati stanje (električne) varnosti opreme. Omenjena evropska standarda pokrivata s tem področja, katera nekateri osnovni standardi skupin izdelkov ne pokrivajo dovolj.

 

Spletni seminar je namenjen:

 • osebam, ki imajo opravka s popravili in preverjanjem električne opreme, kot so:

  - proizvajalci,

  - vzdrževalci,

  - serviserji,

  - pregledniki,

  - druge osebe, katerih skrb je pravilno delovanje in uporaba električne opreme, vsekakor tudi njihovim nadrejenim.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

 

Z udeležbo pridobite osnove v zvezi z namenom standardov, izrazjem in področji, ki jih pokrivata.  Težišče bodo priprave in pristop k preverjanju varnosti, izbiro pravih virov, oceno potrebnih preizkusov in parametrov, dodatno pa bo podano preverjanje električne varnosti oziroma varnosti električne opreme stroja po obeh standardih.

 

Udeleženci boste prejeli original standard SIST EN 50678:2020 Splošni postopek preverjanja učinkovitosti zaščitnih ukrepov za električno opremo po popravilu v papirni obliki.

 

Program

10.00–10.30   Uvodni del

 • Kratka predstavitev
 • Varnost električne opreme
 • Preverjanja električne opreme

10.30–10.45    Področje uporabe

 • SIST EN 50678
 • SIST EN 50699
 • Zgodovina obeh standardov
 • Standardi, ki so do sedaj pokrivali to področje
 • Pravni red Evropske unije

10.45–11.20    Nekatera poglavja SIST EN 50678

 • Zveza s standardi
 • Definicije
 • Zahteve
 • Tehnična dokumentacija   

11.20–11.25 Kratek odmor

11.25–12.05 Nekatera poglavja SIST EN 50699

 • Zveza s standardi
 • Definicije
 • Zahteve
 • Tehnična dokumentacija   

12.05–12.20 Meritve in meje, ki jih določata oba standarda

12.20–12.25 Kratek odmor

 12.25-12.45  Praktični primeri

        Pomen in uporabnost obeh standardov

12.45-13.00   Vprašanja in odgovori

 

Udeleženci naj do 9. decembra 2022 pripravijo in pošljejo vprašanja, ki jih zanimajo v zvezi s temo seminarja. Vprašanja pošljite na seminarji@sist.si.

 

Izvajalec


 

Mag. Bogdan Seliger je bil do upokojitve zaposlen v podjetju METREL d. d, kjer je med drugim opravljal tudi svetovanja in ostale dejavnosti na področju elektromagnetne združljivosti, varnosti, uporabe standardov, zahtev direktiv. V ta namen je član in vodi SIST/TC MOV, je tudi dolgoletni član SIST/TC EMC. V okviru EZS je sodeloval pri pripravi pravilnikov in smernic za varnost nizkonapetostnih inštalacij ter za zaščito pred strelo, sodeloval je tudi z IZS.