Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC Blockchain

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC Blockchain

Nacionalni tehnični odbor naj bi zagotovil integriran pristop in vključevanje vseh deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi delujejo na področju tehnologije veriženja blokov in drugih konvergenčnih tehnologij v Sloveniji: ministrstev, podjetij, izobraževalnih institucij, predstavnikov organizacij civilne družbe in drugih zainteresiranih.

Nacionalni eksperti, člani tehničnega odbora, bodo spremljali in sodelovali pri razvoju mednarodnih standardizacijskih dokumentov, ki se zelo aktivno pripravljajo v mednarodnem tehničnem odboru ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies, in tudi v evropski delovni skupini CEN-CLC Focus Group Blockchain, ki želi spodbuditi sodelovanje evropskih držav v ISO/TC 307 in določiti potencialne posebne evropske potrebe, ki jih je treba obravnavati z mednarodno standardizacijo za uspešno izvajanje v Evropi.

Tehnični odbor: SIST/TC Blockchain

Delovno področje: standardizacija na področju tehnologije veriženja blokov in sodelovanje pri razvoju mednarodnih in evropskih standardizacijskih dokumentov

Slovenski tehnični odbor bo obravnaval področje, ki je v evropski in mednarodni standardizaciji v pristojnosti:

ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies

CEN-CLC Focus Group Blockchain

 

Zainteresirana podjetja in druge institucije vabimo, da prijavijo svoje strokovne sodelavce.

Prijave sprejemamo do 30. maja 2020 na prijavnici za članstvo v TDT.

Prijave zbira: Tajništvo SIST, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.