NOVOSTI ZA VEČJO VARNOST VISOKIH STOLOV – STANDARD EN 14988

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Julija 2017 je CEN objavil revidirani evropski standard EN 14988:2017 o visokih stolih, ki nadomešča standarda EN 14988-1:2006+A1:2012 in EN 14988-2:2006+A1:2012.

Nacionalne organizacije za standarde, ki so članice CEN, imajo šest mesecev časa za objavo novega standarda (do januarja 2018), do julija 2018 pa morajo razveljaviti nacionalne standarde, ki so z njim v nasprotju. Slovenski inštitut za standarde bo standard objavil kot SIST EN 14988:2017, Otroški visoki stoli – Zahteve in preskusne metode, s 1. novembrom 2017.

Ta evropski standard obravnava otroške visoke stole za uporabo v domovih in zunaj njih, razen posebnih visokih stolov za medicinske namene. Spremembe novega standarda so namenjene izboljšanju varnosti visokih sedežev ob upoštevanju nevarnosti, navedenih v Odločbi 2013/121/EU:

  • Preskusi trdnosti šivov morajo potrditi, da so šivi dovolj močni, da preprečijo nevarnost zadušitve zaradi dostopnosti do polnilnega materiala.
  • Uvedene so zahteve za blokirne sisteme za nastavitev višine sedeža, da se preprečita nenadna sprostitev in padec sedeža.
  • Omejena je dolžina vrvic in zank, saj lahko predstavljajo nevarnost za zadušitev.
  • Dodan je dinamični preskus trdnosti za zagotovitev celovitosti izdelka med uporabo.
  • Uvedene so posebne zahteve za visoke stole, opremljene z več kot dvema kolesoma/kolesoma na vrtljivem nosilcu.
  • Zahteve sistema za zadrževanje so izboljšane in pri stolih z vodoravnim varovalom pred otrokom zahtevajo pasivno zadrževanje dela med nogami.
  • Zahtevani podatki o izdelku so preoblikovani in dopolnjeni, da bi poudarili bistvena opozorila in varnostne informacije ter izboljšali čitljivost za potrošnika. Dodan je  informativni dodatek s prevodi opozorilnih stavkov v 24 evropskih jezikih.