Skladnost proizvodov iz rezanega in lepljenega lesa ter lesenih konstrukcij – kaj prinaša NOVA IZDAJA standarda 14081-1?

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 171 kB )


 

Datum: 10. maj 2018
Ura: 10.00 do 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

 

Uvod

Na podlagi  zakonodaje v zvezi s trženjem gradbenih proizvodov (Uredba EU, št. 305/2011) je uveljavljena obvezna uporaba nekaterih harmoniziranih standardov za proizvode iz rezanega, masivnega, lepljenega in žaganega lesa, ki opredeljujejo način izvajanja notranje kontrole proizvodnje, označevanja proizvodov ter opremljanja z dokumentacijo in listinami o ustreznosti lastnosti.

Standardi za razvrščanje lesa za konstrukcije (SIST EN 14081-1), vezna sredstva (SIST EN 14592), spojnike in furnirni slojnat les (SIST EN 14545) so sicer v veljavi že od leta 2011, uporaba standardov in izpolnjevanje zahtev za lepljeni in lamelirani les (SIST EN 14342), stenske in talne obloge iz masivnega lesa (SIST EN 14915) ter konstrukcijski zobato spojeni les (SIST EN 15497) pa od leta 2015.

Na podlagi Uredbe in harmoniziranih standardov je za proizvajalce obvezna uporaba postopkov uvedbe notranje kontrole proizvodnje, priprave izjave o lastnostih ter CE označevanje lesa. Les je potrebno predhodno tudi klasificirati po standardu SIST DIN 4074-1. Na seminarju bo predstavljen pregled zakonodajnih zahtev, zahtev standardov ter praktični pristop k pripravi dokumentacije in  izvedbi postopkov, ki so obvezni pred certificiranjem notranje kontrole proizvodnje.

Podrobneje bomo pregledali zahteve za razvrščanje rezanega po trdnosti ter novosti in spremembe, ki jih prinaša nova izdaja standarda SIST EN 14081-1:2016.

 

Predstavitev je namenjena

 • vsem, ki kupujejo oziroma prodajajo rezani les,
 • žagarjem in vsem, ki sortirajo les,
 • proizvajalcem lesenih konstrukcij in njihovih delov,
 • proizvajalcem lesenih talnih in stenskih oblog,
 • ostalim, ki sodelujejo v verigi trženja lesa in lesenih proizvodov.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • spoznali boste zakonodajo in standarde, ki so podlaga za določanje zahtev za lesene konstrukcije in kakovosti lesa, ki se uporablja za izdelavo,
 • podrobneje se boste seznanili z zahtevami standarda SIST EN 14081-1 za uvedbo in izvajanje notranje kontrole proizvodnje,
 • pregledali bomo tudi zahteve drugih harmoniziranih standardov in način njihove uporabe,
 • predstavljen bo postopek sodelovanja s priglašenimi organi za certificiranje notranje kontrole proizvodnje,
 • Na konkretnih primerih bo prikazano ustrezno dokumentiranje izvedbe zahtev standarda, izpolnjena izjava o lastnostih in CE znak, katerih priprava je odgovornost proizvajalcev.

Vsi udeleženci boste prejeli tudi original NOV standard SIST EN 14081-1:2016 v papirni obliki.

 

Program

9.45–10.00 Registracija udeležencev

10.00–10.30  Novosti v zakonodaji za gradbene proizvode

 • Novosti iz Uredbe EU 305/2011 o enotnem okviru trženja gradbenih proizvodov
 • Novosti v Zakonu o gradbenih proizvodih
 • Pregled poglavitnih zahtev za posamezne sodelujoče v tržni verigi

10.30–11.30  Pregled zahtev standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti za proizvode iz lesa

 • Zahtevane lastnosti za proizvode (po harmoniziranih standardih)
 • Zahteve standarda SIST EN 14081-1 za razvrščanje lesa in ostalih za druge lesene proizvode
 • Klasifikacija lesa po standardu SIST DIN 4074-1
 • Novosti v novi verziji SIST EN 14081-1:2016

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.00  Zahtevana dokumentacija v skladu z uredbo in standardi

 • Priročnik notranje kontrole proizvodnje in zapisi
 • Klasifikacija lesa, doseganje lastnosti proizvodov
 • Zagotavljanje postopkov kontrole v proizvodnji
 • Dokumentiranje, priprava izjave o lastnostih in CE oznakepodlaga za izdelavo ocene tveganja

13.00–13.30  Predstavitev postopka certificiranja notranje kontrole proizvodnje  in storitev certifikacijskega organa

 • Certificiranje  notranje kontrole proizvodnje
 • Pregled obveznosti proizvajalca in postopek certificiranja
 • Certifikacijski nadzor s strani priglašenega organa

13.30–14.00 Odgovori na vprašanja udeležencev

 

Izvajalka


Emilija Bratož
 

Mag. Emilija Bratož

Mag. Emilija Bratož ima desetletne izkušnje pri vodenju proizvodnje, uvajanja tehnologij in tehnoloških izboljšav ter nadaljnjih petnajst let delovanja kot svetovalka specialistka za tehnično zakonodajo in standarde. Je ekspert za evropsko zakonodajo na področju notranjega trga, tehničnih zahtev za proizvode, ustrezne uporabe standardov, zakonitosti izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE označevanja. Sodelovala je v tovrstnih projektih Evropske komisije za dežele JV Evrope in Balkana, v Evropski podjetniški mreži EEN ter kot svetovalka in projektni vodja pri različnih razvojnih projektih v podjetjih.

Imenovana je tudi kot evropski ekspert za sodelovanje pri pripravi standardov na področju gradbenih proizvodov pri združenju »Small Business Standards« v Bruslju, pri čemer s posebno skrbjo in strokovnostjo zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v procesu standardizacije.

Svetuje, piše članke v strokovnih revijah in izvaja številne seminarje na področju zakonodaje za tehnično zahtevnejše proizvode, graditve objektov, pogojev za graditev, adaptacijo, spremembo namembnosti objektov, zakonodaje o skladnosti gradbenih proizvodov, ki so namenjeni na trg ali za vgradnjo, in tehničnih zahtev za izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.

Kot zunanja svetovalka deluje na področju uvedbe in dvigovanja inovativnosti ter razvoja v proizvodnih in storitvenih podjetjih, pisanja projektnih vlog za pridobivanje finančnih sredstev, izvajanja uvedenih projektov ter ustreznega dokumentiranja v skladu s pravili in izvedbenimi roki.