Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC ZEM Zemeljska dela

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC ZEM Zemeljska dela.

Tehnični odbor: SIST/TC ZEM Zemeljska dela

Delovno področje: standardizacija na področju gradbeništva

Področje dela slovenskega zrcalnega odbora SIST/TC ZEM Zemeljska dela se ujema s področjem dela CEN/TC 396 Earthworks, ki deluje v okviru sekretariata AFNOR (Francija) in obsega standardizacijo temeljnih načel za zemeljska dela; terminologijo za zemeljska dela (izrazi in definicije); preskusne metode (karakterizacijo naravnih zemljin in kamnin) v laboratoriju in na terenu, vključno z izboljšanjem zemljin z uporabo veziv ali apna ali drugih dodatkov, uporabnih pri zemeljskih delih; klasifikacijske sisteme zemljin in kamnin, primernih za uporabo pri izgradnji nasipov z morebitnim poenotenjem klasifikacijskega sistema ali načela za klasifikacijo zemljin in kamnin za namene zemeljskih del; označevanje sposobnosti ekstrakcije; načrtovanje zemeljskih del; kontrolo kakovosti del in monitoring.

V evropski standardizaciji (CEN) to področje obravnava:

CEN/TC 396 Earthworks

V tem trenutku je na tem področju veljavnih 7 standardizacijskih dokumentov.

Zainteresirana podjetja in druge institucije vabimo, da prijavijo svoje strokovne sodelavce.

Prijave sprejemamo do  31. maja 2019 na prijavnici za članstvo v TDT.

Prijave zbira: Tajništvo SIST, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana