AKTUALNO - Razpis za svetovalce

Spoštovani člani SIST/TC, spoštovani strokovnjaki SIST/TC,

V sklopu novega okvira za svetovalce za harmonizirane standarde, ki ga je oblikovala Evropska komisija, vam v prilogi pošiljamo razpis za svetovalce.

Nov okvir za svetovalce, ki ga je oblikovala Evropska komisija, je eden od elementov skupnega akcijskega načrta, katerega namen je zmanjšati nespametno usklajevanje standardov med evropskimi organizacijami za standardizacijo in Evropsko komisijo. Ta novi okvir bo zamenjal sedanji sistem svetovalcev.
Cilj tega novega okvira je torej okrepiti komunikacijo med Komisijo in svetovalci, ter ustvariti večjo skladnost in preglednost postopka ocenjevanja v različnih sektorjih.
Spodaj vam prilagamo spletno stran razpisa za prijavo svetovalcev s strokovnim znanjem in prijavni obrazec.

Zadnji rok za prijavo je petek, 9. marca 2018, do 13. ure na SIST (e-naslov: sist@sist.si).

https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2018-008.aspx

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-call-for-expression-of-interest/$FILE/EY-call-for-expression-of-interest.pdf

Prijavnica (.pdf, 467 KB)