Novi standardi


Ta evropski standard velja za beton za konstrukcije, betonirane na mestu uporabe, za montažne konstrukcije ter za montažne konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2016.