Novi standardi


Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik »Z belo palico po mestu« za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2016.

SIST je 1. junija 2016 objavil nov nacionalni standard SIST 1186:2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne.

CEN je odobril nov evropski standard EN 13869 o varnostnih zahtevah za vžigalnike, varne za otroke.

SIST z veseljem sporoča, da je evropski standard EN 15940 za parafinsko dizelsko gorivo iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem prejel 100-odstotno soglasje članov CEN.

Ta del standarda IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električne in elektronske aparate, namenjene za uporabo v stanovanjskih in poslovnih okoljih ter v okoljih lahke industrije.