Novi standardi


Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – xjanuar 2018.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – december 2017.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.