Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juniju 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – junij 2018.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – maj 2018.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v maju 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.