Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu marcu 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – marec 2017.

V skupini standardov EN 71, ki obravnava varnost igrač, je CEN decembra 2016 objavil novo izdajo standarda EN 71-12:2016 o n-nitrozaminih in N-nitrozabilnih snoveh v igračah. Ta novi standard bo objavljen kot slovenski standard SIST aprila 2017.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu februarju 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2017.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu januarju 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.