Novi standardi


Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2017.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2017.

Julija 2017 je CEN objavil revidirani evropski standard EN 14988:2017 o visokih stolih, ki nadomešča standarda EN 14988-1:2006+A1:2012 in EN 14988-2:2006+A1:2012.