Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecih julij in avgust 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – julij-avgust 2017.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu juniju2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Trajnostno naročanje je način za izboljšanje odnosov z dobavitelji – in tudi za večji uspeh vašega podjetja. V pomoč organizacijam, da trajnostno naročanje postane način življenja, je ISO izdal mednarodni standard ISO 20400, Trajnostno naročanje – Navodilo.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu maju 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu aprilu 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.