Novi standardi


Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – marec 2018.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – februar 2018.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.