Konferenca na visoki ravni o evropski standardizaciji v okviru romunskega predsedovanja Svetu EU

Romunsko ministrstvo za gospodarstvo je 7. junija 2019 v sodelovanju z romunskim nacionalnim organom za standardizacijo (ASRO) v Bukarešti organiziralo konferenco na visoki ravni o evropski standardizaciji "Standardi povezujejo trge – standardi krepijo in utrjujejo enotni trg".

V nizu dogodkov, ki so se zvrstili v okviru romunskega predsedovanja Svetu EU, je bila konferenca namenjena pregledu zadnjih dogajanj in prihodnosti evropske standardizacije.

Dogodek na visoki ravni je združil zakonodajalce, predstavnike industrije (vključno z MSP) in tudi druge zainteresirane strani v razpravi o temah, kot so koristi standardizacije za prihodnost enotnega trga, njen prispevek k digitalizaciji evropskega gospodarstva ter načini za izboljšanje ozaveščenosti javnih organov in akademske sfere o standardizaciji.

Državni sekretar Bogdan Constantin Andronic je v imenu ministra za gospodarstvo, gospoda Niculaeja Badalauja, poudaril, da je standardizacija nedvomno ključni element za uspeh notranjega trga, in izpostavil potrebo po prilagoditvi hitremu razvoju, ki ga sprožajo tehnološke spremembe.
 

Skupna evropska pobuda za standardizacijo, podpisana pred tremi leti v Amsterdamu v okviru nizozemskega predsedovanja Svetu Evropske unije, je bila osrednja točka te konference.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je prisotnim preko video sporočila predstavila najpomembnejše dosežke tega javno-zasebnega partnerstva in poudarila ključne prednosti sodelovanja: odnos med javnimi organi in standardizacijo, vlogo pri izvajanju javne politike, povečanje javnih naložb z učinkovitim izvajanjem, javna naročila, potrebo po strokovnjakih za standardizacijo, ki bi zadostili zahtevam in izzivom industrije in trga.

V prvem delu konference z naslovom »Pogledi na izzive in priložnosti znotraj enotnega trga in standardizacijo po letu 2020« so se prisotni seznanili s strateškimi vprašanji in informacijami o pobudah v zvezi z enotnim trgom in standardizacijo.

V drugem delu konference pa je bila v središču tema »Globalizacija in novi trendi – izzivi in priložnosti za enotni trg in standardizacijo po letu 2020«. Na tem srečanju so se prisotni osredotočili na dosedanje izkušnje v standardizacijskem procesu, področij standardizacije, aktivnosti in vloge pri oblikovanju in zagotavljanju prihodnosti, v kateri bi Evropa nadaljevala s krepitvijo svoje vodilne vloge v mednarodni standardizaciji ob prisotnosti Združenih držav in Kitajske.

V tem kontekstu sta evropski organizaciji za standardizacijo CEN in CENELEC ob podpori romunskega ministrstva za gospodarstvo organizirali letno srečanje, ki se ga je 5. in 6. junija 2019 v Bukarešti udeležilo več kot 200 nacionalnih delegatov iz skoraj 50 držav.

Rečemo lahko, da je bila v tem času Bukarešta evropska prestolnica standardizacije, romunski nacionalni organ za standardizacijo ASRO in ministrstvo za gospodarstvo pa počaščena, da sta uspešno gostila tako pomemben dogodek.