Praktična uporaba BIM metodologije za vse udeležene v gradbenih projektih

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 226 kB )


 

Datum: 24. oktober 2019
Ura: od 10.00 do 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

 

Uvod

BIM (Informacijsko modeliranje gradenj) je kratica, ki se že nekaj časa pojavlja v povezavi z napredkom oziroma digitalizacijo gradbene panoge ter s t.i. »Industry 4.0«. Glede na smernice, pripravljajočo zakonodajo ter zahteve naročnikov se BIM metodologiji pri gradbenih projektih praktično ni več mogoče izogniti. Prej kot se z njo soočimo, prej nam je omogočeno, da smo konkurenčni na trgu in da se lahko spopademo s sodobnimi izzivi v gradbeništvu. Gradbeništvo je v primerjavi z drugimi panogami dolga leta veljalo za razmeroma konservativno kar se tiče uvedbe novih tehnologij, BIM pa končno ponuja priložnost, da se kvaliteta, transparentnost projektov in konsistentnost podatkov tekom gradbenih procesov izrazito zvišajo. Številni primeri po svetu in nekateri primeri v Sloveniji, že dokazujejo prednosti uporabe BIM in omogočajo zmanjšanje porabe časa oziroma  zmanjšanje stroškov celotnega procesa gradnje. BIM metodologija sama po sebi ne rešuje vseh problemov deležnikov gradbenih procesov, a s pravim pristopom in znanjem udeležencev, ki se z njo ukvarjajo, ponuja tehnološki preboj na področju gradbeništva in izločitev napak ter slabih praks znotraj gradbene panoge.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

 • Pridobili temeljno znanje o uporabi BIM-a na realnih projektih
 • Spoznali standarde in smernice s področja BIM metodologije ter ustrezno terminologijo
 • Spoznali prednosti BIM metodologije in primere njene uporabnosti
 • Pregled potrebnih znanj in potrebnih kadrov na strani naročnikov, projektantov, izvajalcev in upravljalcev, ki si želijo uporabe BIM metodologije
 • Spoznali, na kakšen način znižati stroške gradnje, zmanjšati časovne izgube in zmanjšati dodatna dela
 • Spoznali pomembnost informacij v BIM modelih in razlike med 2D CAD ali 3D CAD in 3D, 4D, 5D oziroma 6D BIM modeliranjem
 • Celovit vpogled v potrebno programsko opremo za modeliranje in pregledovanje BIM modelov
 • Spoznali pomen formatov za izmenjevanje med programi kot sta IFC in BCF
 • Spoznali, zakaj sta pomembna BIM management oziroma BIM koordinacija
 • Na praktičnih primerih spoznali kaj BIM ob primerni uporabi že omogoča
 • Imeli možnost razprave s predavateljema, ki se dnevno srečujeta s prednostmi in izzivi razvoja in uporabe BIM metodologije na dejanskih projektih

Udeleženci seminarja prejmejo tudi original standard v papirni obliki SIST EN ISO 19650-1:2019, Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 1. del: Pojmi in načela (ISO 19650-1:2018).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili tudi kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ponujamo tudi 30% popust za stalne udeležence naših seminarjev ter 30% popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

 

Komu je seminar namenjen?

 • Naročnikom, ki so naročili ali nameravajo naročiti projekt podprt z BIM metodologijo
 • Projektantom, ki se želijo uspešno spopasti z izzivi, ki jih prinaša BIM
 • Izvajalcem, ki bodo gradili objekte projektirane v skladu z BIM metodologijo
 • Upravljalcem, ki si želijo povezati BIM modele z upravljanjem in vzdrževanjem
 • Vodstvenim kadrom, ki si želijo vpeljati BIM v procese podjetja

 

Program seminarja

9.45–10.00     Registracija udeležencev

10.00–10.30   BIM v Sloveniji in svetu

 • Razvoj BIM in terminologija
 • Uvedba BIM-a v Sloveniji
 • Standardi in smernice

10.30–11.45   Uporaba BIM za posamezne deležnike v procesu gradnje

 • Predstavitev BIM delotokov, novih vlog in odgovornosti, primerjava dejanskega stanja in pričakovanj
 • Naročnik (priprava razpisne dokumentacije, BIM projektne naloge, informacijskih zahtev naročnika oz. EIR dokumenta)
 • Projektant (priprava BIM izvedbenega načrta, projektiranje, modeliranje, izmenjava modelov in podatkov)
 • Izvajalec (uporaba modelov na gradbišču, posodabljanje in optimiziranje)
 • Upravljalec (določitev podatkovnih zahtev, tipa in uporabe podatkov)

11.45–12.15   Odmor

12.15–13.00   Programska oprema in modeliranje

 • Računalniški programi za BIM modeliranje
 • Pregledovalniki BIM modelov in njihova uporabnost
 • Smernice za modeliranje

13.00–13.45   Predstavitev praktičnih primerov

 • BIM projekt iz visokogradnje
 • BIM infrastrukturni projekt

13.45–14.00     Vprašanja in odgovori

 

Predavatelja


Joško Osredkar
 

Jure Česnik

Jure Česnik je magister inženir gradbeništva in specialist za BIM management in BIM koordinacijo. BIM metodologijo je raziskoval in razvijal kot raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Izzive glede digitalizacije gradbene panoge je spoznal preko interdisciplinarnega projekta v sodelovanju z ugledno ameriško univerzo Stanford University, s katero še vedno sodeluje kot mentor projekta Stanford's PBL Lab. Svoje mednarodne izkušnje je dopolnil kot razvijalec v podjetju Leica Geosystems AG v Švici, in tako usvojil koncepte in postopke, ki jih uporabljajo razvijalci programske opreme s ciljem digitalizacije gradbene panoge. Od leta 2018 je zaposlen v podjetju Elea iC, kjer vodi in koordinira projekte na katerih je zahtevana BIM metodologija. Poleg tega skrbi za razvoj in optimizacijo BIM delovnih procesov, organizacijo informacij in interno bazo podatkov s področja gradnje predorov znotraj podjetja Elea iC. Na področju predorogradnje se aktivno vključuje v razprave in razvoj v okviru organizacije buildingSmart glede IFC standarda oziroma openBIM pristopa. Kot BIM koordinator oziroma BIM manager je sodeloval, ali še sodeluje na naslednjih večjih infrastrukturnih projektih, oziroma projektih s področja visokih gradenj:

 • Vzhodna cev predora Karavanke jug (Slovenija) 2018-
 • Vzhodna cev predora Karavanke sever (Avstrija) 2018-
 • RI sistem predorov Sydney (Avstralija) 2018
 • Logistični center Lidl Arja vas (Slovenija) 2018
 • Sheraton Ljubljana MONS (Slovenija) 2019-

 

Joško Osredkar
 

Matic Skalja

Matic Skalja je magistriral iz gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ob koncu študija je svoje znanje in izkušnje nadgradil z raziskavami in delom na renomirani belgijski univerzi Ghent University. V mednarodnem in multikulturnem okolju je spoznal pomembnost eksplicitnega in natančnega podajanja informacij, ki je ključna pri vnosu podatkov v BIM modele. S potekom implementacije BIM metodologije v mala in srednja slovenska podjetja se je uspešno soočil v podjetju Riko Hiše, kjer je skrbel za optimizacijo informacijskih in BIM delovnih procesov ter učinkovito in konsistentno uporabo informacij iz baze podatkov. Od leta 2018 je zaposlen v podjetju Elea iC, kjer skrbi za BIM management in BIM koordinacijo projektov v visokogradnji in infrastrukturnih projektov. Poleg tega, je skrbnik baze podatkov s področja arhitekture in gradbenih konstrukcij znotraj podjetja Elea iC ter skrbi za BIM razvoj in izmenjavo znanja znotraj celotne mednarodne skupine iC group, s sedežem na Dunaju. S članstvom v organizacijah kot sta siBIM in SIST TC/BIM sodeluje pri izmenjavi znanj in dobrih praks s področja digitalizacije gradbeništva. Kot BIM koordinator, BIM manager ali BIM nadzornik sodeluje na sledečih večjih projektih s področja visokih gradenj in infrastrukture:

 • Poslovno-stanovanjski objekt Šumi (Slovenija) 2018-
 • Stanovanjska soseska Pod Pekrsko Gorco Maribor (Slovenija) 2018-
 • Logistični center Lidl Arja vas (Slovenija) 2018-
 • Vzhodna cev predora Karavanke jug (Slovenija) 2018