Novosti pri standardih za kovinske konstrukcije

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 200 kB )


 

Datum: 9. maj 2019
Ura: od 10.00 do 14.30
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)

 

Vsebina

Po uspešnih izvedbah ponovno organiziramo seminar s področja izdelave in trženja kovinskih konstrukcij, da vsem, ki jih to področje zadeva, omogočimo seznanitev z novostmi novih standardov, sprejetih na tem področju oziroma ki so v postopku sprejemanja.

Izdelava in trženje jeklenih in aluminijastih gradbenih konstrukcij sta se z julijem 2014 zelo spremenila. Vsi proizvajalci kovinskih konstrukcij morajo imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje in vsaka konstrukcija mora imeti oznako CE, pa naj bo to nadstrešnica, proizvodna hala ali element konstrukcije, ki ga kupec vgradi v svojo konstrukcijo. Konstrukcije pa so izdelane skladno s projektno dokumentacijo ter skladno z zahtevami SIST EN 1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oziroma SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije.

V skoraj petih letih po uveljavitvi certificiranja notranje kontrole proizvodnje kovinskih konstrukcij lahko rečemo, da je velika večina proizvajalcev osvojila nov pristop in da je nov sistem samocertificiranja kovinskih konstrukcij v celoti dobro zaživel.

Na seminarju bomo tako predstavili novosti novih standardov, ki so bili sprejeti ali so v sprejemanju, predvsem so to novosti standarda SIST EN 1090-2:2018 za izdelavo jeklenih konstrukcij in osnutka standarda oSIST prEN 1090-1:2019. Predstavili bomo tudi Uredbo o gradbenih proizvodih in omenili nova standarda SIST EN 1090-4:2018 in SIST EN 1090-5, ki sta že sprejeta, vendar bosta stopila v veljavo s sprejetjem novega standarda SIST EN 1090-1.

Standarde skupine SIST EN 1090 je izdal Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). SIST je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih (ISO in IEC) in evropskih organizacijah za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI), katerih polnopravni član je.

 

Kaj pridobite z udeležbo

 • seznanili se boste z zahtevami Uredbe o gradbenih proizvodih;
 • spoznali boste zahteve standardov SIST EN 1090-1 in 2 (oba sta na voljo v slovenskem jeziku);
 • dobili boste ustrezne napotke za certificiranje;
 • dobili boste napotke, pod kakšnimi pogoji je mogoče kovinsko konstrukcijo dati na trg;
 • dobili boste ustrezne napotke, kako konstrukcijo označiti z znakom CE;
 • prejeli boste dokument oSIST prEN 1090-2:2017 (v papirni obliki, v angleškem jeziku);
 • imeli boste možnost izmenjati izkušnje z ostalimi udeleženci ter strokovnjaki.

Vsak udeleženec bo prejel dokument SIST EN 1090-2:2018, Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij.

 

Komu je namenjen seminar

 • proizvajalcem jeklenih in aluminijastih konstrukcij in projektantom le-teh;
 • vodjem notranje kontrole; presojevalcem, vodjem kakovosti;
 • varilnim kontrolorjem;
 • investitorjem;
 • tehnologom;
 • izvajalcem montažnih del;
 • nadzornim organom;
 • komercialistom, ki tržijo proizvode in vsem, ki jih področje zanima.

 

Program

10.00–10.10     Pozdrav in predstavitev

10.10–11.15     Predstavitev novosti standarda oSIST prEN 1090-1:2019 v povezavi z Uredbo o gradbenih proizvodih  (CPR)

11.15–11.45     Seznanitev s standardoma SIST EN 1090-4:2018 in SIST EN 1090-5:2017  

11.45–12.15     Odmor

12.15–13.30     Predstavitev novosti standarda SIST EN 1090-2:2018 za izdelavo jeklenih konstrukcij

13.30–14.00     Dosedanje izkušnje certificiranih podjetij po EN 1090 in največje težave pri certificiranju

14.00–14.30     Zaključek (vprašanja in odgovori)

 

Predavatelja


Joško Osredkar
 

dr. Andrej Lešnjak je od leta 2001 zaposlen v Q Techni kot direktor.

Že več kot petnajst let dela na področju kontrole varjenja, zagotavljanja kakovosti, projektiranja tlačnih posod, izobraževanja in certificiranja. Njegova specialnost so varjenje, varjene konstrukcije in tlačna oprema. Kot nosilec je sodeloval pri pripravi več pravilnikov, v okviru SIST je predsednik tehničnega komiteja za tlačne posode, aktiven pa je tudi kot vodilni presojevalec za različne sisteme kakovosti.

Diplomiral je leta 1991 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, leta 1993 pa zaključil enoletno varilsko specializacijo na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application v Parizu ter si pridobil naslov inž. ESSA. Leta 1999 je magistriral, leta 2006 pa doktoriral, obakrat s področja varjenja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

 

Joško Osredkar
 

mag. Rožman Ambrož je v Q Techni zaposlen kot

vodja kakovosti in vodja certifikacijskega organa.

Že več kot 10 let dela na področju vodenja kakovosti, je aktiven vodilni presojevalec za različne sisteme kakovosti ter je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v konvencionalni in jedrski energetiki, strojegradnji, farmaciji ter drugi zahtevni industriji.

Vodi področje certificiranja proizvodov in storitev ter v tem okviru tudi certificiranje notranje kontrole proizvodnje skladno s CPR in SIST EN 1090-1.

Diplomiral je leta 2001 na Fakulteti za strojništvo v Mariboru s področja varjenja, leta 2006 pa magistriral s področja optimizacije vzdrževanja.